Veneiden ja alusten puhdistus vedessä Itämeren alueella – nykyiset menettelyt ja tulevaisuuden tarpeet

Ajankohtaista

Veneiden ja alusten puhdistus vedessä Itämeren alueella – nykyiset menettelyt ja tulevaisuuden tarpeet

30.6.2020

Wegan vanhempi asiantuntija Eveliina Klemola on mukana kirjoittajana juuri julkaistussa COMPLETE-projektin veneiden ja alusten vedessä tapahtuvaa puhdistusta käsittelevässä raportissa (In-water cleaning (IWC) of boats and ships in the Baltic Sea region – current procedures and future needs). Raportti kokoaa yhteen toukokuussa 2019 Hampurissa, Saksassa, pidetyn asiantuntijatyöpajan tulokset.

Meriliikenne on maailmanlaajuisesti tärkein haitallisten vesieliöiden ja taudinaiheuttajien levittäjä. Levitessään uusille merialueille tällaisilla eliöillä voi olla merkittäviä sosioekonomisia ja ekologisia vaikutuksia, koska ne voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, elinkeinoihin, kuten vesiviljelyyn ja kalastukseen, tai muuttaa meren ravintoverkkojen rakennetta.

COMPLETE-projektin aiheena ovat kaksi pääasiallista eliöiden kulkeutumistapaa meriliikenteessä: painolastivedet ja alusten rungot. Projektin tavoitteena on minimoida eliöiden kulkeutuminen kehittämällä johdonmukainen hallintajärjestelmä koko Itämeren alueelle. Wega on toiminut projektipartnereiden tukena sekä sidosryhmäyhteistyössä että kokoamalla projektin tuotoksista tiekarttaa kiinnittyvien eliöiden (ns. biofouling) hallintaan.

Laivojen ja veneiden pohjien vedessä tapahtuva puhdistus voi olla olennainen osa biofoulingin hallintaa, vähentäen samalla polttoaineen kulutusta ja siten päästöjä. Puhdistus voi kuitenkin aiheuttaa riskin ympäristölle riippuen mm. käytetyn antifouling-pinnoitteen tyypistä sekä puhdistusmenetelmästä. Vedessä tapahtuvaan puhdistukseen ei Itämeren maissa ole olemassa erityisiä kansallisia määräyksiä. Jotta Itämeren alueella varmistettaisiin yhdenmukainen sääntely ja ympäristön kannalta kestävä toimeenpano, kansallisten viranomaisten koordinoitu yhteistyö on ratkaisevan tärkeässä roolissa.

Voit tutustua raporttiin tarkemmin täällä.

Kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry / COMPLETE-projekti


In-water cleaning of boats and ships in the Baltic Sea region - current procedures and future needs

What's New

In-water cleaning of boats and ships in the Baltic Sea region – current procedures and future needs

30.6.2020

Our Senior Specialist Eveliina Klemola is one of the authors of the newly published report “In-water cleaning (IWC) of boats and ships in the Baltic Sea region – current procedures and future needs” of the COMPLETE project. The report presents the results of the information compiled and discussions held during an expert workshop held in May 2019 in Hamburg, Germany.

Shipping is the most important vector of introduction of harmful aquatic organisms and pathogens in marine environment worldwide. Such organisms can have significant socioeconomic and ecological impacts when they spread to new sea areas, as they can affect human health, livelihoods like aquaculture and fisheries, or alter the structure of marine food webs.

The COMPLETE project addresses two major sources of harmful organisms’ introduction by shipping: ballast water and ship hulls. The project works towards minimising the introduction organisms by developing a consistent management system for the Baltic Sea region. Wega has been supporting the project partners in their stakeholder involvement activities and by compiling a roadmap for biofouling management based on the project outputs.

In-water cleaning of leisure boats and commercial ships can be an essential part of biofouling management, at the same time reducing fuel consumption and thereby emissions. However, it may pose a risk to the environment depending e.g. on the type of anti-fouling system applied and the methods applied for in-water cleaning. There are no specific national regulations with regard to IWC in place in the countries surrounding the Baltic Sea. To ensure consistent conditions for and an environmentally sound implementation of IWC, coordinated efforts among the relevant authorities in the individual countries is crucial.

You can find the whole report here.

Photo:Keep the Archipelago Tidy Association / COMPLETE project


Wega toimitti ESL Shipping M/S Viikille LNG:tä

Ajankohtaista

Wega toimitti ESL Shipping M/S Viikille LNG:tä

29.6.2020

Wega toimitti ESL Shippingin M/S Viikille säiliöautollisen nesteytettyä maakaasua. Bunkrausoperaatio tehtiin SSAB Raahen tehtaalla ja se kävi ripeästi ja turvallisesti. LNG toimitetaan suoraan nesteytyslaitokselta laivan polttoainesäiliöön ilman välivarastointia. Toimitusketjun ansiosta Wega pystyy toimittamaan LNG:tä asiakkailleen ympäristöystävällisesti ja kilpailukykyisesti.

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

Maakaasu on puhtain fossiilinen polttoaine, joka koostuu pääosin metaanista. LNG-moottoreilla ja laitteistoilla voidaan käyttää myös nesteytettyä biokaasua, joka on vielä maakaasua puhtaampaa polttoainetta. Wega on vahvasti mukana tuomassa myös biokaasua ja LBG:tä asiakkaiden käyttöön. Wegan polttoaineliiketoiminnan johtaja Martti Kaurinkoski kommentoi bunkrausta: ”Olemme kehittäneet LNG-liiketoimintaamme ja toimitusketjua juuri ympäristönäkökulmia, kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä silmälläpitäen. Voimme tarjota LNG:tä hyvin erilaisiin kohteisiin: laivojen polttoaineeksi, teolliseen käyttöön ja raskaan liikenteen tankkausasemille.”

Lisätietoja:
Director Fuels, Partner Martti Kaurinkoski, puh. 050 347 2020


Tiedote: Fagervikin lahden öljyvahinko

Ajankohtaista

Tiedote: Fagervikin lahden öljyvahinko

2.2.2020

Inkoossa Fagervikin lahdella perjantaina 31.1.2020 havaittu öljyvahinko on peräisin öljyvarastosta, jossa Wega on toiminnanharjoittajana. Öljyvahingon alkuperäistä syytä tutkitaan. Öljyntorjuntatyöt ovat käynnissä. Wega toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa haittojen minimoimiseksi.

Lisätietoja:

Terminaalivastaava Jussi Ruikka puh. 050 331 7920


Wega warmly welcomes Toni Hemminki to its growing team!

What's New

Wega warmly welcomes Toni Hemminki to its growing team!

10.10.2019

Wega has appointed its board member Toni Hemminki as a Chief Operating Officer and a partner. Toni will start in the position during the first quarter of 2020. He has extensive experience from industry and energy sector. He has been working in the leading positions in Rautaruukki/SSAB and lately as CEO of Fennovoima.

Wega’s founder and CEO Niko Ristikankare says ”Toni will further strengthen our skilled team and growth path towards the most wanted partner within the clean energy industry and cost-efficient emission reductions”.

”It has been great to get to know and participate Wega’s growth as a board member since 2018. Now I am excited about the opportunity to join Wega’s team in its journey to provide top services for the clients in the fields of gas supply, biofuels and environmental advising”, says Toni Hemminki about his new challenges.

More information: CEO Niko Ristikankare +358 50 347 2528.


Toivotamme Toni Hemmingin lämpimästi tervetulleeksi mukaan Wegan kasvuun!

10.10.2019

Wegan hallituksen jäsen Toni Hemminki on nimitetty yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja kutsuttu osakkaaksi. Toni aloittaa tehtävässään alkuvuodesta 2020. Hänellä on laaja kokemus teollisuudesta ja energiasektorilta työskenneltyään johtavissa tehtävissä Rautaruukilla/SSAB:lla sekä Fennovoiman toimitusjohtajana.

”Toni tulee vahvistamaan Wegan ammattitaitoista tiimiä ja yhtiön kasvua kustannustehokkaiden sekä vähäpäästöisten energiaratkaisuiden tarjoajana asiakkaillensa”, sanoo Wegan perustaja ja toimitusjohtaja Niko Ristikankare.

”On ollut hienoa seurata ja osallistua Wegan toimintaan hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Olen innoissani tästä mahdollisuudesta päästä osaksi ja edelleen kehittää Wegan operatiivista tiimiä, joka tarjoaa palveluita muun muassa kaasun jakeluun, biopolttoaineisiin ja ympäristöpalveluihin liittyen”, sanoo Toni Hemminki uusista haasteistaan.

Lisätietoja: CEO Niko Ristikankare +358 50 347 2528.


Wega toimittaa LNG:tä Forchemin Rauman mäntyöljyjalostamolle

Ajankohtaista

Wega toimittaa nesteytettyä maakaasua Forchemin Rauman mäntyöljyjalostamolle

15.7.2019

Yrittäjävetoinen Wega toimittaa tämän vuoden syyskuusta alkaen nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä Forchem Oy:n Rauman mäntyöljyjalostamolle. Wega toimittaa LNG:n suoraan nesteytyslaitokselta säiliöautokuljetuksin asiakkaalle. Forchem höyrystää LNG:n tuotantoprosessiaan varten ja hyödyntää sitä kaasumaisessa muodossa.

Maakaasu on puhtain fossiilinen polttoaine, joka koostuu pääosin metaanista. Maakaasu nesteytyy, kun se jäähdytetään noin -163 °C:een. LNG:n maakaasuinfra mahdollistaa myös helposti biokaasun käytön.

’’Forchem on sitoutunut tuottamaan uusiutuvia ympäristöystävällisiä tuotteita. Valitsimme LNG:n koska se minimoi meidän päästömme, erityisesti rikkipäästön. Olemme myös kiinnostuneita tutkimaan mahdollisuutta käyttää tulevaisuudessa nestemäistä biokaasua, jotta voisimme edelleen pienentää hiilijalanjälkeämme’’ kommentoi Forchemin  Toimitusjohtaja Risto Näsi

Wegan LNG-liiketoiminnan johtaja Martti Kaurinkosken mukaan asiakaskunta on hyvin kiinnostunutta LNG:stä ja sen käyttö on selkeästi lisääntymässä Suomen teollisuuslaitoksissa, Itämeren laivojen polttoaineena ja raskaassa liikenteessä.  Kaurinkoski kiittää Forchemia luottamuksesta itsenäistä toimijaa ja täysin uutta LNG toimitusketjua kohtaan.


Normiohjauksella ympäristövastuulliseen satamaan?

Ajankohtaista

Normiohjauksella ympäristövastuulliseen satamaan?

13.6.2019

Satama ympäristösääntelyn solmukohtana

Suomessa kauppamerenkulun satamat vaativat toimiakseen ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Merenkulun ympäristövaikutuksia sääntelevät lisäksi kansalliset ja kansainväliset säädökset kuten merenkulun ympäristönsuojelulaki sekä useat EUn ja IMOn (Kansainvälinen merenkulkujärjestö) säädökset. Luvanvaraisuus ja sääntely asettavat riman korkealle ja osaltaan varmistavat, että satamatoiminnan ja merikuljetusten ympäristövaikutukset ovat hallinnassa.

Toisaalta normiohjaus sitoo huomattavasti, etenkin pienten satamayhtiöiden, resursseja. Satamakentillä kuulee myös pohdintaa siitä, asettaako tiukka ympäristösääntely suomalaiset satamat erilaiseen asemaan kuin samoista liikennevirroista kilpailevat, ympäristölupakäytännön ulkopuolella olevat kansainväliset satamat.

Kansainvälisten ja kansallisten ympäristösäädösten ja lupavelvoitteiden samanaikainen noudattaminen ei aina suju satamissa mutkitta. Syntyy katvealueita, päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja. Esimerkkejä on monia: Sääntely ei aina kohdistu toimintoihin, joilla on vastaanottavan ympäristön kannalta suurin merkitys. Tarkkailuvelvoitteet koskevat toisinaan päästöjä, joiden syntyyn satama ei voi edes vaikuttaa alueen isäntänä. Satama ei myöskään voi esimerkiksi hinnoittelulla kannustaa aluksia jätemäärän vähentämiseen. Lisäksi ympäristösääntelyn toimintamallit tuntuvat vaihtelevan valtakunnallisesti eri alueiden välillä ja samankaltaisilla toiminnoilla voikin olla hyvin erilaiset reunaehdot eri puolilla Suomea.

Solmut auki ja katse kokonaisuuteen

Tiukat ympäristönormit puskevat toimijoita optimoimaan toimintaansa ja auttavat luomaan tuottavia ympäristöinnovaatioita. Kuitenkin sääntelemällä yhtä yksittäistä asiaa saatetaan jopa tuottaa ongelmia toisaalle. Olisi tärkeää nähdä metsä puilta, tai tässä tapauksessa satama laivoilta, ja myös sääntelyn keinoin edistää vihreän liiketoiminnan kehittämistä. Normiohjauksen olisi hyvä tukea haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä kokonaisuutena ja jättää toimijoille vapautta löytää kuhunkin satamaan parhaiten toimivat ratkaisut.

Saadaksemme samanaikaisesti ympäristövaikutukset kuriin ja kestävän liiketoiminnan rullaamaan tarvitsemme:

– entistä parempaa dialogia sekä katsantokannan muutosta

– kiinteämpää yhteistyötä toiminnanharjoittajan, lupaviranomaisen ja luvan valvojien kesken

– lähtökohtien ja tavoitteiden ymmärtäminen molemminpuolin on olennaista yhteistyön kehittämisen kannalta

– kasvotusten kohtaamisia, joka tuottaa usein huomattavasti parempia ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kuin oikeusasteiden välityksellä käytävä lausunto- ja valitussavotta.

Yhteistyön lisääminen ja perspektiivin laajentaminen vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Tämä on yksi syy Wegan ENVIRO Maritime -palvelun rakentamiselle. Toimialan, säädösten ja sidosryhmien tunteminen on yksi vahvuuksistamme. Olemme osaltamme mukana avaamassa solmuja ja luomassa satamien ja merenkulun vihreitä ratkaisuja, asiakkaan ja ympäristön paras edellä.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.


Aino Rantanen

Senior Specialist

+358 50 304 0918


aino.rantanen@wega.fi

Wega

Piispanportti 10 A

02200 Espoo, Finland


Tutustu Wegan öljyterminaalipalveluihin

Ajankohtaista

Tutustu Wegan öljyterminaalipalveluihin

11.6.2019

Wega tarjoaa jokapäiväiset öljyterminaalin operointipalvelut kunnossapidosta toiminnan kehittämiseen. Terminaalin operoinnin ja kunnossapidon tehtävien lisäksi kokonaisvaltaiseen palveluumme kuuluvat myös logistisen ketjun sujuvuudesta huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen.

Tavoitteenamme on tarjota öljyterminaalin palveluita luotettavalla ja innovatiivisella otteella. Korkeat laatu-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet ohjaavat toimintaamme.

Lue lisää Wegan öljyterminaalipalveluista sivuiltamme.


Ensimmäinen LNG-toimitus

Ajankohtaista

Ensimmäinen LNG-toimitus

7.6.2019

Wegan ensimmäinen LNG-toimitus suoritettiin turvallisesti ja onnistuneesti 5.6. asiakkaalle. Wegan LNG-tiimi oli mukana koordinoimassa ja varmistamassa, että toimitus sujui suunnitelmien ja aikataulutuksen mukaisesti.

Maantiekuljetukset nesteytyslaitokselta suoraan loppuasiakkaalle parantavat LNG:n kilpailukykyä ja mahdollistavat kustannustehokkaan toimitusketjun. Wega toimittaa LNG:tä teolliseen käyttöön, laivojen polttoaineeksi sekä raskaan liikenteen LNG-tankkausasemille. LNG on hyvin kilpailukykyinen hinnaltaan verrattuna muihin polttoaineisiin. Lisäksi LNG on päästöiltään huomattavasti ympäristöystävällisempi, kuin muut teollisuudessa, raskaassa liikenteessä tai laivoissa käytettävät polttoaineet.

Ota yhteyttä Martti Kaurinkoskeen +358 50 347 2020


Wega katsoo tulevaisuuteen

Ajankohtaista

Wega katsoo tulevaisuuteen

15.5.2019

Wegan toimitusjohtaja Niko Ristikankare, polttoaineista vastaava johtaja Martti Kaurinkoski sekä bioenergiapuolen johtaja Olli Salo kertovat asiantuntijanäkemyksiään energia-alan tulevaisuudesta. Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien välissä jaettavassa energialiitteessä 15.5.2019.

Koko artikkelin pääset lukemaan TÄÄLTÄ.