Tiedote: Fagervikin lahden öljyvahinko

Ajankohtaista

Tiedote: Fagervikin lahden öljyvahinko

2.2.2020

Inkoossa Fagervikin lahdella perjantaina 31.1.2020 havaittu öljyvahinko on peräisin öljyvarastosta, jossa Wega on toiminnanharjoittajana. Öljyvahingon alkuperäistä syytä tutkitaan. Öljyntorjuntatyöt ovat käynnissä. Wega toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa haittojen minimoimiseksi.

Lisätietoja:

Terminaalivastaava Jussi Ruikka puh. 050 331 7920


Wega warmly welcomes Toni Hemminki to its growing team!

What's New

Wega warmly welcomes Toni Hemminki to its growing team!

10.10.2019

Wega has appointed its board member Toni Hemminki as a Chief Operating Officer and a partner. Toni will start in the position during the first quarter of 2020. He has extensive experience from industry and energy sector. He has been working in the leading positions in Rautaruukki/SSAB and lately as CEO of Fennovoima.

Wega’s founder and CEO Niko Ristikankare says ”Toni will further strengthen our skilled team and growth path towards the most wanted partner within the clean energy industry and cost-efficient emission reductions”.

”It has been great to get to know and participate Wega’s growth as a board member since 2018. Now I am excited about the opportunity to join Wega’s team in its journey to provide top services for the clients in the fields of gas supply, biofuels and environmental advising”, says Toni Hemminki about his new challenges.

More information: CEO Niko Ristikankare +358 50 347 2528.


Toivotamme Toni Hemmingin lämpimästi tervetulleeksi mukaan Wegan kasvuun!

10.10.2019

Wegan hallituksen jäsen Toni Hemminki on nimitetty yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja kutsuttu osakkaaksi. Toni aloittaa tehtävässään alkuvuodesta 2020. Hänellä on laaja kokemus teollisuudesta ja energiasektorilta työskenneltyään johtavissa tehtävissä Rautaruukilla/SSAB:lla sekä Fennovoiman toimitusjohtajana.

”Toni tulee vahvistamaan Wegan ammattitaitoista tiimiä ja yhtiön kasvua kustannustehokkaiden sekä vähäpäästöisten energiaratkaisuiden tarjoajana asiakkaillensa”, sanoo Wegan perustaja ja toimitusjohtaja Niko Ristikankare.

”On ollut hienoa seurata ja osallistua Wegan toimintaan hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Olen innoissani tästä mahdollisuudesta päästä osaksi ja edelleen kehittää Wegan operatiivista tiimiä, joka tarjoaa palveluita muun muassa kaasun jakeluun, biopolttoaineisiin ja ympäristöpalveluihin liittyen”, sanoo Toni Hemminki uusista haasteistaan.

Lisätietoja: CEO Niko Ristikankare +358 50 347 2528.


Wega toimittaa LNG:tä Forchemin Rauman mäntyöljyjalostamolle

Ajankohtaista

Wega toimittaa nesteytettyä maakaasua Forchemin Rauman mäntyöljyjalostamolle

15.7.2019

Yrittäjävetoinen Wega toimittaa tämän vuoden syyskuusta alkaen nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä Forchem Oy:n Rauman mäntyöljyjalostamolle. Wega toimittaa LNG:n suoraan nesteytyslaitokselta säiliöautokuljetuksin asiakkaalle. Forchem höyrystää LNG:n tuotantoprosessiaan varten ja hyödyntää sitä kaasumaisessa muodossa.

Maakaasu on puhtain fossiilinen polttoaine, joka koostuu pääosin metaanista. Maakaasu nesteytyy, kun se jäähdytetään noin -163 °C:een. LNG:n maakaasuinfra mahdollistaa myös helposti biokaasun käytön.

’’Forchem on sitoutunut tuottamaan uusiutuvia ympäristöystävällisiä tuotteita. Valitsimme LNG:n koska se minimoi meidän päästömme, erityisesti rikkipäästön. Olemme myös kiinnostuneita tutkimaan mahdollisuutta käyttää tulevaisuudessa nestemäistä biokaasua, jotta voisimme edelleen pienentää hiilijalanjälkeämme’’ kommentoi Forchemin  Toimitusjohtaja Risto Näsi

Wegan LNG-liiketoiminnan johtaja Martti Kaurinkosken mukaan asiakaskunta on hyvin kiinnostunutta LNG:stä ja sen käyttö on selkeästi lisääntymässä Suomen teollisuuslaitoksissa, Itämeren laivojen polttoaineena ja raskaassa liikenteessä.  Kaurinkoski kiittää Forchemia luottamuksesta itsenäistä toimijaa ja täysin uutta LNG toimitusketjua kohtaan.


Normiohjauksella ympäristövastuulliseen satamaan?

Ajankohtaista

Normiohjauksella ympäristövastuulliseen satamaan?

13.6.2019

Satama ympäristösääntelyn solmukohtana

Suomessa kauppamerenkulun satamat vaativat toimiakseen ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Merenkulun ympäristövaikutuksia sääntelevät lisäksi kansalliset ja kansainväliset säädökset kuten merenkulun ympäristönsuojelulaki sekä useat EUn ja IMOn (Kansainvälinen merenkulkujärjestö) säädökset. Luvanvaraisuus ja sääntely asettavat riman korkealle ja osaltaan varmistavat, että satamatoiminnan ja merikuljetusten ympäristövaikutukset ovat hallinnassa.

Toisaalta normiohjaus sitoo huomattavasti, etenkin pienten satamayhtiöiden, resursseja. Satamakentillä kuulee myös pohdintaa siitä, asettaako tiukka ympäristösääntely suomalaiset satamat erilaiseen asemaan kuin samoista liikennevirroista kilpailevat, ympäristölupakäytännön ulkopuolella olevat kansainväliset satamat.

Kansainvälisten ja kansallisten ympäristösäädösten ja lupavelvoitteiden samanaikainen noudattaminen ei aina suju satamissa mutkitta. Syntyy katvealueita, päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja. Esimerkkejä on monia: Sääntely ei aina kohdistu toimintoihin, joilla on vastaanottavan ympäristön kannalta suurin merkitys. Tarkkailuvelvoitteet koskevat toisinaan päästöjä, joiden syntyyn satama ei voi edes vaikuttaa alueen isäntänä. Satama ei myöskään voi esimerkiksi hinnoittelulla kannustaa aluksia jätemäärän vähentämiseen. Lisäksi ympäristösääntelyn toimintamallit tuntuvat vaihtelevan valtakunnallisesti eri alueiden välillä ja samankaltaisilla toiminnoilla voikin olla hyvin erilaiset reunaehdot eri puolilla Suomea.

Solmut auki ja katse kokonaisuuteen

Tiukat ympäristönormit puskevat toimijoita optimoimaan toimintaansa ja auttavat luomaan tuottavia ympäristöinnovaatioita. Kuitenkin sääntelemällä yhtä yksittäistä asiaa saatetaan jopa tuottaa ongelmia toisaalle. Olisi tärkeää nähdä metsä puilta, tai tässä tapauksessa satama laivoilta, ja myös sääntelyn keinoin edistää vihreän liiketoiminnan kehittämistä. Normiohjauksen olisi hyvä tukea haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä kokonaisuutena ja jättää toimijoille vapautta löytää kuhunkin satamaan parhaiten toimivat ratkaisut.

Saadaksemme samanaikaisesti ympäristövaikutukset kuriin ja kestävän liiketoiminnan rullaamaan tarvitsemme:

– entistä parempaa dialogia sekä katsantokannan muutosta

– kiinteämpää yhteistyötä toiminnanharjoittajan, lupaviranomaisen ja luvan valvojien kesken

– lähtökohtien ja tavoitteiden ymmärtäminen molemminpuolin on olennaista yhteistyön kehittämisen kannalta

– kasvotusten kohtaamisia, joka tuottaa usein huomattavasti parempia ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kuin oikeusasteiden välityksellä käytävä lausunto- ja valitussavotta.

Yhteistyön lisääminen ja perspektiivin laajentaminen vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Tämä on yksi syy Wegan ENVIRO Maritime -palvelun rakentamiselle. Toimialan, säädösten ja sidosryhmien tunteminen on yksi vahvuuksistamme. Olemme osaltamme mukana avaamassa solmuja ja luomassa satamien ja merenkulun vihreitä ratkaisuja, asiakkaan ja ympäristön paras edellä.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.


Aino Rantanen

Senior Specialist

+358 50 304 0918


aino.rantanen@wega.fi

Wega

Piispanportti 10 A

02200 Espoo, Finland


Tutustu Wegan öljyterminaalipalveluihin

Ajankohtaista

Tutustu Wegan öljyterminaalipalveluihin

11.6.2019

Wega tarjoaa jokapäiväiset öljyterminaalin operointipalvelut kunnossapidosta toiminnan kehittämiseen. Terminaalin operoinnin ja kunnossapidon tehtävien lisäksi kokonaisvaltaiseen palveluumme kuuluvat myös logistisen ketjun sujuvuudesta huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen.

Tavoitteenamme on tarjota öljyterminaalin palveluita luotettavalla ja innovatiivisella otteella. Korkeat laatu-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet ohjaavat toimintaamme.

Lue lisää Wegan öljyterminaalipalveluista sivuiltamme.


Ensimmäinen LNG-toimitus

Ajankohtaista

Ensimmäinen LNG-toimitus

7.6.2019

Wegan ensimmäinen LNG-toimitus suoritettiin turvallisesti ja onnistuneesti 5.6. asiakkaalle. Wegan LNG-tiimi oli mukana koordinoimassa ja varmistamassa, että toimitus sujui suunnitelmien ja aikataulutuksen mukaisesti.

Maantiekuljetukset nesteytyslaitokselta suoraan loppuasiakkaalle parantavat LNG:n kilpailukykyä ja mahdollistavat kustannustehokkaan toimitusketjun. Wega toimittaa LNG:tä teolliseen käyttöön, laivojen polttoaineeksi sekä raskaan liikenteen LNG-tankkausasemille. LNG on hyvin kilpailukykyinen hinnaltaan verrattuna muihin polttoaineisiin. Lisäksi LNG on päästöiltään huomattavasti ympäristöystävällisempi, kuin muut teollisuudessa, raskaassa liikenteessä tai laivoissa käytettävät polttoaineet.

Ota yhteyttä Martti Kaurinkoskeen +358 50 347 2020


Wega katsoo tulevaisuuteen

Ajankohtaista

Wega katsoo tulevaisuuteen

15.5.2019

Wegan toimitusjohtaja Niko Ristikankare, polttoaineista vastaava johtaja Martti Kaurinkoski sekä bioenergiapuolen johtaja Olli Salo kertovat asiantuntijanäkemyksiään energia-alan tulevaisuudesta. Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien välissä jaettavassa energialiitteessä 15.5.2019.

Koko artikkelin pääset lukemaan TÄÄLTÄ.  


Wega rekrytoi: Toimistoassistentti

Ajankohtaista

23.5.2019

Haku on päättynyt!

Etsimme jatkuvasti uusia asiantuntijoita tiimiimme. Lähetä avoin hakemus sekä CV:si TÄÄLTÄ.

Wega rekrytoi: Toimistoassistentti

8.5.2019

Etsimme energiseen joukkoomme toimeliasta ja aktiivista

TOIMISTOASSISTENTTIA

Toimistoassistentin tehtävänä on vastata Wegan toimiston arjen sujumisesta. Vastuullasi on huolehtia toimiston viihtyvyydestä sekä varmistaa, että toimiston päivittäiset rutiinit sujuvat mutkattomasti. Reippaalla ja aktiivisella otteella huolehdit kokousten- ja tilaisuuksienjärjestelyistä, avustat erilaisissa hallinnollisissa ja viestinnällisissä tehtävissä sekä olet halukas kehittämään uusia toimintatapoja. Lopullinen toimenkuva muotoutuu valitun henkilön vahvuuksien ja oppimishalun mukaan.


OLETKO UUSI WEGALAINEN?

Oletko proaktiivinen ja organisointitaitoinen? Sinulla on silmää yksityiskohdille ja omaat motivoituneen sekä huolellisen työskentelyotteen? Toimitko yhteistyötaitoisesti joustavassa työympäristössä, jossa töitä tehdään innokkaasti ja koko sydämellä huumorilla höystettynä. Pienessä työyhteisössä tehtäviä voi tulla myös nopealla aikataululla, joten toivommekin sinulta hyvää tilannetajua ja muutoskyvykkyyttä.

Hyvän tyypin lisäksi toivoisimme:

  • Tehtävään sopivaa opintotaustaa tai työkokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Taustasta riippumatta katsomme kuitenkin eduksi vahvaa halua oppia monipuolisia toimistotehtäviä.
  • ajanmukaiset IT- taidot (Excel, PowerPoint, Word), muut taidot katsotaan eduksi esim. WordPress ja kuvankäsittely
  • hyvä suomen ja englannin kielen taito, muu kielitaito plussaa

Tehtävä on kokopäiväinen ja työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Työpaikka sijaitsee Espoossa Länsiväylän varressa hyvien kulkuyhteyksien varrella.


KUULOSTAAKO HYVÄLTÄ?

Jos kiinnostuit tehtävästä,  lähetä hakemuksesi sekä CV:si PDF -muodossa sähköpostitse osoitteeseen info@wega.fi viimeistään 22.5.2019. Käsittelemme hakemuksia jo hakuprosessin aikana.

LISÄTIETOJA ANTAA

Anu Lukkarinen +358 50 525 8287, anu.lukkarinen@wega.fi


Wega rekrytoi Inkooseen

Ajankohtaista

26.4.2019

Haku on päättynyt!

Etsimme jatkuvasti uusia asiantuntijoita tiimiimme. Lähetä avoin hakemus tai seuraa avoimia paikkoja TÄÄLTÄ.

Wega rekrytoi Inkooseen

10.4.2019

Etsimme kasvavaan terminaalipalveluiden liiketoimintaan reipasta ja palveluhenkistä HENKILÖSTÖÄ Inkoon satamassa sijaitsevaan öljyterminaaliin.

TERMINAALIPÄÄLLIKKÖ

Terminaalipäällikön tehtävänä on toimia terminaalin käytönvalvojana ja vastata, että hommat sujuvat. Vastuullasi on huolehtia, että terminaalissa asiat hoituvat asiakkaiden toiveiden mukaisesti.  Asenteella ja ammattitaitoisella otteella varmistat logistisen ketjun sujuvuuden sekä vastuullasi on huolehtia, että terminaalissa toimitaan laatustandardien ja turvallisuusohjeiden vaatimusten mukaan. Toimenkuvasi on laaja ja toimit tärkeässä roolissa terminaalin päivittäisten rutiinien hoitamisessa sekä toiminnan kehittämisessä.


KUNNOSSAPITOVASTAAVA

Kunnossapitovastaavan tehtävänä on toimia terminaalin apulaiskäytönvalvojana ja huolehtia terminaalin operoinnista sekä kunnossapidon sujumisesta. Ammattitaitoisella ja innokkaalla otteella varmistat logistisen ketjun sujuvuuden sekä huolehdit korjaavista ja ennakoivista kunnossapidon tehtävistä yhdessä muun henkilöstön kanssa.


OLETKO UUSI WEGALAINEN?

Omaatko reippaan ja oma-aloitteisen työskentelyotteen? Toimitko tunnollisesti ja yhteistyökykyisesti? Onko sinulla kehittämishalua ja rautaista asennetta itsenäiseen tehtävään?

Hyvän tyypin lisäksi toivoisimme:

  • soveltuvaa teknistä, merenkulku/logistiikka koulutusta tai vahvaa työkokemusta vastaavanlaisista tehtävistä
  • hyvä suomen ja englannin kielen taito, muu kielitaito katsotaan eduksi
  • ajanmukaiset IT- taidot

Sekä vaatimuksena:

  • työturvallisuus- ja tulityökortti ja ajokortti.

Tehtävään valitusta henkilöstä tehdään suppea turvallisuusselvitys sekä edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen.

Molemmat tehtävät ovat kokopäiväisiä ja työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Työpaikka sijaitsee kehittyvässä Inkoon satamassa, Voimalantie 39, 10210 Inkoo.


KUULOSTAAKO HYVÄLTÄ?

Jos olet etsimämme henkilö,  lähetä hakemuksesi sekä CV:si PDF -muodossa sähköpostitse osoitteeseen info@wega.fi viimeistään 25.4.2019. Käsittelemme hakemuksia jo hakuprosessin aikana.

LISÄTIETOJA ANTAA

Jussi Ruikka +358 50 331 7920, jussi.ruikka@wega.fi


Sähköinen bioenergian markkinapaikka

Ajankohtaista

Sähköinen bioenergian markkinapaikka

9.3.2019

Bioenergiakauppa siirtyy verkkoon. Wegan tytäryhtiö Finbex Oy perustaa Suomeen bionenergian sähköisen markkinapaikan ja Finbexin nettisivut on nyt avattu!

Finbex.fi on suunnattu metsähaketta ja puunjalostuksen sivutuotteita polttoaineenaan käyttäville energiantuottajille ja teollisuudelle sekä näiden energiajakeiden myyjille. Markkinapaikan päätavoitteena on edistää kilpailua bioenergiamarkkinoilla sekä tarjota markkinaehtoiset ja läpinäkyvät hinnat standardoiduille tuotteille. Kaupankäynti sivustolla alkaa tämän vuoden loppupuoliskolla.

Lue lisää Finbexin toiminnasta tuoreelta sivustolta! https://www.finbex.fi/