Terminaltjänster

Terminaltjänster

Wegas utbildade personal ansvarar för mångsidig terminaloperation

Med vårt allt är möjligt attityd sköter vi om följande saker:

 • Vardaglig terminaloperation
 • Underhåll
 • Utveckling av verksamheten
 • Logistikkedjor

Vårt arbete styrs av:

 • Höga standarder för kvalitet, hälsosäkerhet och miljöhantering
 • Dataöverföring i realtid via moderna digitala lösningar
 • Säkerställning av öppenhet för våra kunder

Intresserad? Kontakta oss!


Ville Lehtonen

Terminal Manager

+358 50  440 9960Jussi Ruikka

Specialist

+358 50 331 7920Kontakt

Biskopsporten 10, 02200 Esbo

Jag godkänner att mina personuppgifter kommer att sparas i Wega Group Oy's register. (Privacy policy).

Wega
Biskopsporten 10 A
02200 Esbo
FINLAND

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641

förnamn.efternamn@wega.fi

Wega Group Oy
2497816-9

Wega Fuels Oy
2545596-8

FAKTURERINGSINFORMATION
Nätfaktureringsadress: 003724978169
Maventa Operatör: DABAFIHH / 003721291126

Vårt team

Niko Ristikankare

Niko har stor erfarenhet av ledarskapsuppgifter inom rederier och internationell oljehandel inom den privata sektorn. Hans special-kompetens ligger bl.a. inom sjöfart, bioenergi, energiupphandling, energiprojekt och logistik. Som Wegas grundare och verkställande direktör har Niko ett brett ansvar för bolagets olika affärsområden. Niko är sjökapten till sin utbildning. Språk: finska, svenska, engelska

Niko Ristikankare

CEO, Partner

+358 50 347 2528

Martti Kaurinkoski

Martti har gjort en lång karriär inom internationell oljehandel. Han har stor erfarenhet av råolja, olje-produkter och naturgas. Hans specialkompetens ligger bl.a. inom prisriskskydd, oljemarknad och energiupphandling. Som Wegas grundare och partner ansvarar Martti för upphandlingsverksamheten. Martti är ekonomie kandidat till sin utbildning. Språk: finska, engelska, tyska

Martti Kaurinkoski

Director Fuels, Partner

+358 50 347 2020

Eija Kanto

Eija är en erfaren klimat- och miljöexpert och har doktorerat i geofysik. Hennes kärnkunskaper är sjöfart, miljöreglering, den arktiska omgivningen, alternativa bränslen samt nationell och internationell intressebevakning. Eija har goda erfarenheter från projektledning inom sjöfartsindustrin, forsknings- och innovationsfinansiering samt polarforskning. Språk: finska, svenska, engelska

Eija Kanto

Director Advising, Partner

+358 50 521 0807

Tuomas Näsi

Tuomas är expert inom energi och juridiska frågor. Före Wega har han arbetat som advokat på den ledande advokatbyrån i Finland. På Wega ansvarar Tuomas för företagets och dess dotterbolags juridiska angelägenheter. Tuomas har en magisterexamen inom juridik från Åbo universitet. Språk: finska, engelska

Tuomas Näsi

Director Legal

+358 40 566 7454

Olli Salo

Olli är expert inom energibranschen. Han är specialiserad på bränsleupphandling, bioenergi och projektledning inom energi. På Wega är Olli ansvarig för bioenergiområdet med fokus på marknader för bioenergi i Finland och Östersjöregionen. Olli är diplomingenjör inom energiteknik till sin utbildning med energiekonomi som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska

Olli Salo

Director Bioenergy

+358 50 441 0224

Sofia Mäkinen

Sofia är specialiserad på socio-ekonomiska kostnads-nyttoanalyser samt bl.a. ansökningsprocesser för EU-stöd, förnybar energi och administrering av miljöprojekt. Hon är diplomingenjör inom samhälls- och miljöteknik till sin utbildning med miljö- och vattenteknik som huvudämne. Språk: svenska, finska, engelska

Sofia Mäkinen

Specialist, Partner

Mammaledig

Nora Berg

Nora är miljöexpert med kompetens inom hamnsektorn och inriktning i geografiska informationssystem. På Wega jobbar Nora med miljöfrågor för hamnar och med andra miljöprojekt. Nora är till sin utbildning filosofie magister inom naturgeografi. Språk: Svenska, finska, engelska

Nora Berg

Specialist

+358 40 728 6855

Jenni Bergenwall

Jenni är expert inom sjöfart och logistik. På Wega fokuserar hon på bränsleupphandling. Jenni är ekonomie magister till sin utbildning med logistik och företagsgeografi som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska

Jenni Bergenwall

Trader

+358 44 584 0388

Atte Elonen

Atte är specialiserad på bioenergi och sjölogistik. På Wega är han ansvarig för utvecklingsuppgifter inom logistikkedjor och bioenergitjänster i Finland och Östersjöregionen. Atte är ekonomie magister till sin utbildning med logistik som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Atte Elonen

Specialist

+358 40 412 7715

Tony Fröjdman

Tony är expert inom den marina sektorn med erfarenhet som överstyrman. På Wega fokuserar han på bränsleupphandling. Tony har en Sjökaptens (YH) examen och fortsätter med magisterstudier inom ledarskap och informationsteknologi. Språk: svenska, finska, engelska

Tony Fröjdman

Trader

+358 50 341 8867

Emmi Huvitus

Emmi är en erfaren projektchef och sjöfartsexpert. Hennes specialkompetens ligger inom EU-projekt och deras planering samt projekthantering. På Wega jobbar Emmi som projektchef med EU-projekt och projektansökningar. Emmi är filosofie magister inom planerings-geografi till sin utbildning. Språk: finska, svenska, engelska

Emmi Huvitus

Senior Specialist

+358 40 707 8393

Ari Hämäläinen

Ari är en erfaren expert inom råvaruhandel. Han har stark kompetens inom el- och utsläpps-rättshandel, bränsleupphandling och oljemarknaden. Som erfaren köpman sköter Ari om bränsle-upphandling på Wega. Ari är ekonomie magister till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Ari Hämäläinen

Senior Trader

+358 50 413 3239

Annika Innanen

Annika har erfarenhet av olika kontors och kundservicetjänster. Hon har tidigare arbetat med bland annat företagskommunikation och luftfart. På Wega arbetar hon som kontorsassistent. Till hennes uppgifter hör upprätthållande av vardaglig trivsel på kontoret samt assistans med administrativa uppgifter. Annika är tradenom till utbildning. Språk: finska, engelska

Annika Innanen

Office Assistant

+358 50 565 1883

Saku Kimpimäki

Saku har erfarenhet inom förnybar energi, energiförvarings projekt, kemisk industri och miljöskyddslagar relaterat till energi och kemisk industri. På Wega jobbar Saku med projekt angående LNG infrastruktur. Till sin utbildning är Saku diplomingenjör inom miljöteknik. Språk: finska, engelska

Saku Kimpimäki

Specialist

+358 50 599 3783

Eveliina Klemola

Eveliina är en erfaren projektchef och miljöexpert. Hennes specialkompetens ligger inom EU-stödinstrument, projekthantering och Östersjön. På Wega jobbar hon bl.a. med stödansökningar och olika miljöfrågor. Eveliina har disputerat i marinbiologi. Språk: finska, svenska, engelska

Eveliina Klemola

Senior Specialist

+358 40 050 5450

Ville Kortelainen

Ville är expert inom skogsindustri. Han har bakgrund inom trädproduktindustrin och virkesanskaffning. På Wega jobbar Ville med anskaffning och leverans av bioenergi. Ville har en kandidatexamen i skogsbruk och han fortsätter med magister studier. Språk: finska, engelska

Ville Kortelainen

Specialist

+358 50 448 4949

Ville Lehtonen

Ville är en erfaren specialist inom terminaltjänster. Han är starkt kompetent inom operativ utveckling samt kvalitet och säkerhetsledning. På Wega arbetar Ville som terminalchef. Ville är logistikingenjör till utbildning. Språk: finska, engelska

Ville Lehtonen

Terminal Manager

+358 50 440 9960

Mikhail Loktyukhov

Mikhail är expert på operationer i energimarknaden och har erfarenhet av internationella logistikkedjor. På Wega arbetar Mikhail med operativa uppgifter inom LNG-leveranser. Mikhail har magisterexamen i ekonomi och historia samt magisterexamen i finansiering och investering. Språk: engelska, ryska, finska, tyska

Mikhail Loktyukhov

Operator

+358 50 326 2125

Anu Lukkarinen

Anu har en bakgrund inom ekonomi, administration och logistik. På Wega arbetar hon inom administration, HR och ekonomifrågor och koordinerar Wegas kommunikationsstrategi. Anu har en kandidatexamen inom administration och företagsekonomi. Språk: finska, engelska

Anu Lukkarinen

Office Manager

+358 50 525 8287

Kristian Olkkola

Kristian jobbar på Wega som terminaloperatör. Han är expert i mekaniska arbeten.

Kristian Olkkola

Terminal Operator

Ilona Petrescu

Ilona är expert inom miljöfrågor. På Wega jobbar hon bl.a. med miljöprojekt, EU-stödansökningar och HSEQ-managent system. Ilona är ekonomiemagister till sin utbildning och specialiserad på företagens miljöledning. Språk: finska, engelska, ryska

Ilona Petrescu

HSEQ Manager

+358 50 442 2807

Jimi Päivinen

Jimi jobbar på Wega som terminaloperatör. Han är specialist i elsektorn.

Jimi Päivinen

Terminal Operator

Aino Rantanen

Aino är en erfaren miljöexpert med stark kompetens inom hamnsektorn. Hennes kärnkunskaper är miljöledning, hantering av miljökonsekvenser, förtagens miljöansvar och projektledning. På Wega jobbar Aino speciellt med miljöledning för hamnar och olika miljöprojekt. Aino är filosofie magister inom planeringsgeografi till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Aino Rantanen

Senior Specialist

+358 50 304 0918

Jussi Ruikka

Jussi är expert inom energibranschen med bakgrund inom terminaloperationer, oljeprodukter och biobränslen för trafik. På Wega jobbar han med terminaloperationer och biobränslen för trafik. Till sin utbildning är Jussi diplomingenjör inom energiteknik med energiekonomi som huvudämne. Språk: finska, engelska

Jussi Ruikka

Specialist

+358 50 331 7920

Hannu Salminen

Hannu är expert på råvaruhandel. Hans kunskaper ligger inom elupphandling och handel inom både el- och aktiemarknader. Hos Wega jobbar Hannu med bränsleupphandling och LNG-projekt. Hannu är ekonomie magister till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Hannu Salminen

Trader

+358 50 514 7372

Veli-Pekka Toiviainen

Veli-Pekka har erfarenhet av storskaliga företags- och lånefinansierade finanstransaktioner på Nordens ledande investeringsbank. På Wega utvecklar han nya affärs- och finansieringsmodeller för LNG-infrastruktursektorn och arberta med projekt inom förnybar energi och miljö. Han har magisterexamen inom ekonomi samt inom vatten- och miljöteknik. Språk: finska, engelska

Veli-Pekka Toiviainen

Senior Specialist

+358 40 820 8590

Timo Tolonen

Timo är expert inom skogsindustri. Han har stark kompetens inom anskaffning av material- och energiträd. På Wega jobbar Timo med anskaffning och leverans av bioenergi. Till sin utbildning är Timo forstmästare och har en kandidatexamen i översättning och tolkning av ryska. Språk: finska, engelska, ryska

Timo Tolonen

Senior Specialist

+358 50 432 5498

Tino Waldén

Tino har omfattande erfarenhet av energiprojekt, särskilt inom elektrifiering och automation. På Wega fokuserar han på LNG infrastrukturprojekt. Tino är diplomingenjör inom elkraftteknik. Språk: finska, engelska

Tino Waldén

Specialist

+358 45 7710 7410

Mathias Westerholm

Mathias är expert inom energibranschen. Han är specialiserad på bioenergi, cirkulär ekonomi och LNG. På Wega arbetar Mathias med energiprojekt och marknadsundersökningar. Mathias är diplomingenjör inom energiteknik med bioenergi som huvudämne. Språk: svenska, finska, engelska

Mathias Westerholm

Specialist

+358 45 7710 7410

Toni Hemminki

Toni har varit VD för Fennovoima Oy sedan 2014. Han har många års erfarenhet inom strategi-, teknologi-, energi- och miljöledning, och han har också varit styrelseordförande eller -medlem i flera företag inom energisektorn.

Toni Hemminki

Styrelsemedlem

+358 40 668 4441

Petri Niemi

Före Petri blev rådgivare var han senior partner på Capman Oyj. Petri har haft ledningsuppdrag i flera internationella företag och är styrelseordförande eller -medlem i flera företag.

Petri Niemi

Styrelsemedlem

+358 40 051 1493


Karriär

Karriär

Vill du jobba med utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter i en positiv och sporrande miljö? Vill du gå i spetsen för utvecklingen av energisektorn och arbeta med hållbar energianvändning i ett tillväxtföretag? Bli en del av Wegas team!

Lediga jobb

Välkommen ombord!

Vi söker ständigt nya talanger till vårt team. Just nu har vi inga lediga jobb, men om du blev intresserad, skicka gärna en öppen ansökan och din CV till rekrytointi(a)wega.fi

Vill du jobba med utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter i en positiv och sporrande miljö? Vill du gå i spetsen för utvecklingen av energisektorn och arbeta med hållbar energianvändning i ett tillväxtföretag? Bli en del av Wegas team!

Avoimet työpaikat


Etsimme kasvavaan terminaalipalveluiden liiketoimintaan reipasta
HENKILÖSTÖÄ
Inkoon satamassa sijaitsevaan öljyterminaaliin.

Lue lisää alla olevasta linkistä ja liity mukaan energiseen kasvuyritykseemme.

Lue lisää

Öppen ansökan

Welcome on board! Hittade du inte jobbet som du letade efter? Skicka en öppen ansökan och din cv.

Upload ansökan (.pdf)
Upload CV (.pdf)
Upload file (.pdf)

Jag godkänner att mina personuppgifter kommer att sparas i Wega Group Oy's register. (Privacy policy).

Wega som arbetsgivare

Wega erbjuder intressanta karriärmöjligheter för dig som är en lagspelare och vill utveckla dina kompetenser. Vi behöver proffs inom olika områden som är i olika skeden av sin karriär – allt från nyss utexaminerade till erfarna experter. Wega är en dynamisk arbetsgivare som hjälper sin personal att växa professionellt.

Kolla vårt team!


ENVIRO Maritime

ENVIRO Maritime

ENVIRO Maritime är en heltäckande miljöledningstjänst för sjöfart och hamnar. ENVIRO Maritime hjälper dig att uppfylla förpliktelser och utveckla företagets samhällsansvar sakkunnigt och smidigt.

ENVIRO Maritime kan skräddarsys efter dina behov:

Advise

Råd för dagliga miljöfrågor

 • Uppdaterad kunskap om lagstiftningen
 • Operativa miljöfrågor och förfaranden
 • Proaktivt samarbete med intressenter och myndigheter
 • Anvisning för kunder

Watch

Enkel uppföljning

 • Hantering av förpliktelser och miljöfrågor som en helhet
 • Uppdaterad och digital årsklocka för miljön
 • Uppföjlning och rapportering av förpliktelser
 • Koordinering av observationer och rapporter
 • Bedömning av miljörisker
 • Kvalitetsrevision och kontroller
 • Ändringsbehov för- och ansökningar om tillstånd
 • Auditeringar och besiktningar

Care

Ärligt miljöansvar

 • Program för företagsansvar och miljö
 • Etablering av miljösystem
 • Miljökommunikation
 • Riktlinjer och harmoniserade anvisningar

Develop

Förbättra och slutför

 • Projektledning för MKB- och tillståndsförfaranden
 • Utgångsuppgifter och bedömning av inverkan
 • Utsläpps- och klimatstudier
 • Bakgrundsuppgifter som stöd för utveckling och tillståndsövervakning
 • Miljöinvesteringsstrategier

Fördelar:

 • Förstklassiga resurser
 • Stöd för kundens framgång
 • Framåtblickande och anpassningsbar
 • Specialkännedom om hamn- och sjöfartssektorn
 • Kostnadseffektiv och ansvarsfull
 • Naturligt och enkelt samarbete
 • Konfidentiellt

Intresserad? Kontakta oss!


Aino Rantanen

Senior Specialist

+358 50 304 0918


aino.rantanen@wega.fi

Wega

Biskopsporten 10 A

02200 Esbo, Finland


Konsultering och miljö

Konsultering och miljö

Wega erbjuder sina kunder kostnadseffektiva, hållbara och smarta miljölösningar. Vi har specialiserat oss på att stödja våra kunders gröna investeringar och nya affärsmöjligheter i synnerhet inom energi-, sjöfarts- och miljösektorn, där vi har ett gediget kunnande inom LNG, bioenergi och leveranskedjor. Vi hjälper våra kunder att förbereda sin affärsverksamhet på framtida verksamhetssätt och ny reglering.

 

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Utveckling av leveranskedjor
 • Konsultering för rederier
 • Juridisk rådgivning
 • Rådgivning om reglering och förfaranden
 • Kommersiell due diligence
 • Strategier för hållbarhet och klimatförändringen
 • Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ-management)
 • Utsläppskalkyler
 • Socioekonomiska kostnads-nyttoanalyser
 • ENVIRO Maritime-tjänster


Tjänster för stödfinansiering

Tjänster för stödfinansiering

Wega är expert på EU-finansiering. Vi erbjuder förstklassiga tjänster för stödfinansiering och projekthantering. Genom att anlita vår expertis kan våra kunder göra miljövänliga och hållbara investeringar.

Under de senaste sex åren har vi hjälpt våra kunder att få över 120 miljoner euro i stöd för investeringsprojekt inom hållbar transport, minskade utsläpp och förnybar energi.

Vi är proffs inom olika EU finansieringsinstrument och nationella stödprogram i Norden.

Vi tar hand om hela stödfinansieringsprocessen och all byråkrati i anslutning till den. Våra tjänster för stödfinansiering omfattar:

 • Identifiering av olika källor för stödfinansiering
 • Utveckling av projektidéer och involvering av rätta partners
 • Författande av ansökningar
 • Sändning av ansökningar
 • Kostnads-nyttoanalyser
 • Avtalsförhandlingar
 • Projekthantering och rapportering
 • Kommunikation
 • Intressebevakning och marknadsföring av projekt

Intresserad? Kontakta oss!

Eija Kanto

Director Advising, Partner

+358 50 521 0807

eija.kanto@wega.fi

Wega

Biskopsporten 10 A

02200 Esbo, Finland


Konsultering

Konsultering

Vi genomför avancerade uppdrag som gäller energi, utveckling av affärsverksamheten och miljöfrågor för att lösa våra kunders utmaningar.

Vår marknadsinriktade attityd och vår breda kunskap om energi, sjöfartssektorn och miljöfrågor säkerställer att vi kan utveckla våra kunders affärsverksamhet hållbart och kostnadseffektivt. Vi erbjuder följande tjänster:

Tjänster för stödfinansiering

Vi erbjuder omfattande tjänster för stödfinansiering och projekthantering

Tjänster för stödfinansiering

Konsultering och miljö

Wega erbjuder skräddarsydda tjänster för att stödja sina kundersinvesteringar och nya affärsmöjligheter särskilt inom energi-, sjöfarts- och miljösektorn. Vi har gediget kunnande inom LNG, bioenergi och leveranskedjor.

Konsultering och miljö

ENVIRO Maritime

ENVIRO Maritime är en heltäckande miljöledningstjänst för hamnar. ENVIRO Maritime hjälper dig att uppfylla hamnarnas tillståndskrav och utveckla företagets samhällsansvar sakkunnigt och smidigt.

ENVIRO Maritime

Intresserad? Kontakta oss!


Eija Kanto

Director Advising, Partner

+358 50 521 0807Ilona Petrescu

HSEQ Manager

+358 50 442 2807Aino Rantanen

Senior Specialist

+358 50 304 0918Nora Berg

Specialist

+358 40 728 6855Emmi Huvitus 

Senior Specialist

+358 40 707 8393Veli-Pekka Toiviainen

Senior Specialist, Finance

+358 40 820 8590Eveliina Klemola

Senior Specialist

+358 40 050 5450Anskaffning av bioenergi

Anskaffning av bioenergi

Wega skaffar biomassa som en hållbar energikälla för värme- och elproducenter samt industrikunder. Vi köper och levererar bioenergi till våra kunder och erbjuder en marknadsplats för bioenergi i Finland.

Vår erfarenhet och vårt breda leverantörs ger oss möjlighet att köpa olika volymer enligt våra kunders behov i Östersjöområdet – allt från enstaka långtradarleveranser till stora återkommande leveranser av biomassa. Vårt mål är att underlätta handeln av och förbättra tillgången till biomassa samt trygga leveranser av bioenergi i Finland. Vi lyckas med det genom att optimera logistiken och leveranstiderna för anskaffningarna. Med hjälp av våra tjänster får våra kunder konkurrenskraftiga priser och en bred leverantörspool.

Vi erbjuder även energi- och biobränsleproducenter marknadsanalyser för handel med biomassa. Vanligtvis omfattar marknadsanalyserna:

 • en potentiell kundbas och off-takers
 • produktpriser
 • marknadsstorlekar
 • tillgängliga specifikationer på mått och kvalitet

Våra skräddarsydda tjänster riktar sig till olika aktörer i bioenergisektorn, från små skogs- och avverkningsföretag till stora skogs- och energiindustribolag. Vår styrka är vår goda marknadskännedom och en stabil position på marknaden.


Bioenergi

Bioenergi

Vårt fokus ligger i hållbar och kostnadseffektiv anskaffning av biomassa och flytande biobränslen för att svara på industrins och sjöfartens behov.

Vi skapar värdekedjor för energi- och logistikprojekt med förankring i cirkulär ekonomi. Vi erbjuder följande tjänster:

 • Optimerad anskaffning av biomassa
 • Hantering av leveranskedjor
 • Validering av råvarors hållbarhet och ursprung
 • Uppdaterade och framåtblickande marknadsrapporter
 • Omfattande bioenergianalyser
 • Rådgivning vid övergång till förnybara energikällor

Läs mer om våra bioenergitjänster:

Anskaffning av bioenergi

Woodtracker är ett finskt bolag som specialiserat sig på att köpa bioenergi på de internationella energimarknaderna. Bolaget grundades år 2017. Det ägs av Borgå Energi Ab, EPV Energi Ab, Karleby Energi Ab, Kervo Energi Ab, Oulun Energia Oy, Pori Energia Oy och Vanda Energi Ab. Wega ansvarar för bolagets utveckling och verksamhet.

www.woodtracker.fi

Bioenergihandeln går online då Finbex Oy inför en elektronisk marknadsplats för bioenergi i Finland. Finbex är till för både små och stora företag som köper eller säljer flis och biprodukter för energiproduktion eller industriell användning. Huvudmålet för Finbex är att förbättra konkurrensen på marknaden och att skapa en transparent prissättning på standardiserade produkter. Affärsverksamhet på webbsidan startar i början av året 2020. Finbex Oy ägs och opereras av Wega Group Oy.

www.finbex.fi

Intresserad? Kontakta oss!


Olli Salo

Director Bioenergy

+358 50 441 0224Atte Elonen

Specialist

+358 40 412 7715Ville Kortelainen 

Specialist

+358 50 448 4949Timo Tolonen

Senior Specialist

+358 50 432 5498Energitjänster för industrin

Energitjänster för industrin

Vi erbjuder också följande energitjänster:

 • Strategisk analys för att optimera sjöfarten, leveranskedjorna och energikostnaderna
 • Hantering av prisrisker
 • Vår prisriskhanteringstjänst skyddar ditt företag mot fluktuerande priser och förbättrar förutsägbarheten av affärsverksamheten. Hanteringen av prisriskerna balanserar företagets kassaflöde mot prisfluktuationer.
 • Energimarknadsanalyser
 • Lönsamhetsanalyser på basis av efterfrågan