Teollisuuden energiapalvelut

Tarjoamme myös seuraavia energiapalveluita:

  • Merenkulun, toimitusketjujen ja energiakustannusten optimoinnin strategiset näkemykset
  • Hintariskien hallintapalvelumme suojaa hintojen heilahtelulta ja parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta. Hintariskien hallinta tasapainottaa asiakkaan kassavirtaa hintojen heilahtelua vastaan.
  • Energiamarkkinoiden analyysit
  • Kysyntäperusteiset kannattavuusanalyysit