Wega Group Oy
Piispanportti 10 A
02200 Espoo, Finland

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641
etunimi.sukunimi@wega.fi

Fuels 24/7 service
Tel. +358 10 327 1249
bunker@wega.fi

Wega Group Oy
Piispanportti 10 A
02200 Espoo, Finland

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641
etunimi.sukunimi@wega.fi

Fuels 24/7 service
Tel. +358 10 327 1249
bunker@wega.fi


Niko Ristikankare
CEO, Partner
+358 50 347 2528Toni Hemminki
COO, Partner
+358 40 668 4441Martti Kaurinkoski
Director Fuels, Partner
+358 50 347 2020Pasi Keski-Karhu
Director Bioenergy
+358 50 543 1237Eija Kanto
Director Advising, Partner
+358 50 521 0807Tuomas Näsi
Director, Legal
+358 40 566 7454Veli-Pekka Toiviainen
CFO
+358 40 820 8590Anu Lukkarinen
Office Manager
+358 50 525 8287


HallitusPetri Niemi
Hallituksen jäsen
+358 40 051 1493Lauri Inna
Hallituksen jäsen
+358 40 764 4711


Piispanportti 10, 02200 Espoo

Yhteydenottolomake

Hyväksyn, että tietoni tallennetaan Wega Group Oy:n yhteystietorekisteriin yhtiön asiakasrekisteriselosteen mukaisesti. (Tietosuojaseloste)

LASKUTUSTIEDOT

Wega Group Oy
2497816-9

Verkkolaskutusosoite: 003724978169
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus: DABAFIHH
Sähköpostilaskun osoite: 24978169@scan.netvisor.fi

Wega Fuels Oy
2545596-8

Verkkolaskutusosoite: 003725455968
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus: DABAFIHH
Sähköpostilaskun osoite: 25455968@scan.netvisor.fi

Piispanportti 10, 02200 Espoo

Hyväksyn, että tietoni tallennetaan Wega Group Oy:n yhteystietorekisteriin yhtiön asiakasrekisteriselosteen mukaisesti. (Tietosuojaseloste)

Wega
Piispanportti 10 A
02200 Espoo
FINLAND

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641

etunimi.sukunimi@wega.fi

Wega Group Oy
2497816-9

Wega Fuels Oy
2545596-8

LASKUTUSTIEDOT
Verkkolaskuosoite: 003724978169
Operaattori: MAVENTA
Välittäjäntunnus: DABAFIHH

Meidän tiimi

Niko Ristikankare

Nikolla on vahva kaupallisen alan kokemus johtotehtävistä varustamossa ja kansainvälisessä öljykaupassa. Erityisosaaminen on merenkulusta, bioenergiasta, polttoainehankinnasta, energiaprojekteista ja logistiikasta. Wegan perustajana ja toimitusjohtajana Nikolla on laaja-alainen vastuu yhtiön eri liiketoiminta-alueista. Niko on koulutukseltaan merikapteeni. Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Niko Ristikankare

CEO, Partner

+358 50 347 2528

Martti Kaurinkoski

Martti on tehnyt pitkän uran kansainvälisessä öljykaupassa. Hänellä on vahva kokemus raakaöljystä, öljytuotteista ja maakaasusta. Hänen ydinosaamiseensa kuuluu mm. hintariskisuojaus, öljymarkkinat ja polttoainehankinta. Wegan perustajana ja partnerina Martti vastaa hankintatoiminnasta. Martti on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti. Kielet: suomi, englanti, saksa

Martti Kaurinkoski

Director Fuels, Partner

+358 50 347 2020

Eija Kanto

Eija on kokenut liikenne- ja ympäristöasioiden asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan on merenkulku, vaihtoehtoiset polttoaineet, bioenergia, ympäristöregulaatio ja EU-rahoitusinstrumentit sekä arktinen tutkimus. Wegan partnerina Eija vastaa ympäristöliiketoiminnasta, mukaan lukien vihreät investoinnit ja tukihakemusprosessit. Eija on väitellyt geofysiikasta. Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Eija Kanto

Director Advising, Partner

+358 50 521 0807

Toni Hemminki

Tonilla on pitkä kokemus erilaisista johtotehtävistä; hän on toiminut niin strategia-, teknologia-, energia- ja ympäristöjohtotehtävissä raskaassa teollisuudessa kuin toimitusjohtajana energia-alan megaprojektissa. Wegan operatiivisena johtajana ja partnerina Toni vastaa Wegan päivittäisestä toiminnasta. Toni on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri. Kielet: suomi, englanti

Toni Hemminki

COO, Partner

+358 40 668 4441

Tuomas Näsi

Tuomas on energia-alan ja lakiasioiden asiantuntija. Aikaisemmin hän on työskennellyt asianajajana Suomen johtavassa asianajotoimistossa. Wegalla Tuomas vastaa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden oikeudellisista asioista. Hänellä on oikeustieteen maisterin tutkinto Turun yliopistosta. Kielet: suomi, englanti

Tuomas Näsi

Director Legal

+358 40 566 7454

Veli-Pekka Toiviainen

Veli-Pekka on suurten yritys- ja infrastruktuurirahoitushankkeiden asiantuntija. Wegalla hän toimii talousjohtajana sekä osallistuu uusiutuvaan energiaan ja ympäristöön liittyviin hankkeisiin. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri rahoituksesta sekä diplomi-insinööri vesi- ja ympäristötekniikasta. Kielet: suomi, englanti

Veli-Pekka Toiviainen

CFO

+358 40 820 8590

Olli Salo

Olli on energia-alan asiantuntija. Hänen erityisosaamistaan ovat polttoainemarkkinat, biomassa sekä energiaprojektien hallinta. Wegalla Olli vastaa bioenergiapalveluista keskittyen bioenergiamarkkinoihin Suomessa ja Itämeren alueella. Koulutukseltaan Olli on energiatekniikan diplomi-insinööri pääaineenaan energiatalous. Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Olli Salo

Director Bioenergy

+358 50 441 0224

Sofia Mäkinen

Sofia on ympäristö- ja vesitekniikan osaaja. Wegalla Sofia erikoistuu sosioekonomisiin kustannus-hyötyanalyyseihin sekä mm. EU-tukihakemusprosesseihin, uusiutuvaan energiaan ja ympäristöprojektien hallintaan. Hän on koulutukseltaan yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Kielet: ruotsi, suomi, englanti

Sofia Mäkinen

Specialist, Partner

+358 50 449 8046

Hermanni Backer Johnsen

Hermanni on ympäristöasiantuntija, jonka ydinosaamista ovat kansainvälinen sääntely ja projektit, erityisesti meriliikenteen ja meriympäristön aloilta. Wegalla Hermanni työskentelee pääasiassa ympäristöprojektien parissa. Hermanni on filosofian maisteri meribiologiasta ja kansainvälisen oikeuden Master of Laws (LL.M.). Kielet: suomi, ruotsi, englanti, norja, ranska

Hermanni Backer Johnsen

Senior Specialist

+358 50 538 8700

Nora Berg

Nora on ympäristö-, merenkulku- ja satama-alan osaaja. Ydinosaamisalueina ovat paikkatietoon ja digitalisaatioon liittyvät tehtävät. Wegalla Nora työskentelee satamien ympäristöasioiden hallinnan sekä erilaisten ympäristöprojektien parissa. Nora on koulutukseltaan filosofian maisteri luonnonmaantieteestä. Kielet: ruotsi, suomi, englanti

Nora Berg

Specialist

+358 40 728 6855

Atte Elonen

Atte on erikoistunut bioenergiaan ja merilogistiikkaan. Aten tehtäviin kuuluu bioenergian toimitusketjun sekä palveluiden kehittäminen Suomessa sekä Itämeren alueella. Koulutukseltaan Atte on kauppatieteiden maisteri pääaineenaan toimitusketjujen johtaminen. Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Atte Elonen

Specialist

+358 40 412 7715

Tony Fröjdman

Tony on merenkulkualan osaaja ja aikaisemmin hän on työskennellyt yliperämiehenä. Wegalla hänen tehtäväalueenaan on polttoainehankinnat. Koulutukseltaan Tony on merikapteeni ja työn ohessa hän suorittaa johtamisen ja tietotekniikan maisteriopintoja. Kielet: ruotsi, suomi, englanti

Tony Fröjdman

Trader

+358 50 341 8867

Roope Hyväkkä

Roope työskentelee Wegan terminaalitoiminnoissa operaattorina.

Roope Hyväkkä

Terminal Operator

Ari Hämäläinen

Ari on kokenut hyödykekaupan asiantuntija. Hänellä on vahvaa osaamista sähkö- ja päästöoikeusmarkkinoista, polttoainehankinnasta ja öljymarkkinasta. Kokeneena kaupankävijänä Ari tekee Wegalla polttoainehankintaa. Ari on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Kielet: suomi, englanti

Ari Hämäläinen

Senior Trader

+358 50 413 3239

Elina Kari

Elina on monipuolinen meriasiantuntija. Hänen ydinosaamistaan ovat Itämeren ekosysteemi ja ilmastonmuutos. Wegalla hän työskentelee ympäristö- ja merenkulun projektien sekä EU-tukihakemusprosessien parissa. Elina on väitellyt meriekologian alalta. Kielet: suomi, englanti, ruotsi

Elina Kari

Specialist

+358 50 349 5545

Saku Kimpimäki

Sakulla on kokemusta uusiutuvan energian ja energian varastoinnin projekteista, kemianteollisuuden prosesseista sekä ympäristölainsäädännöstä energiantuotannon ja kemianteollisuuden saralla. Wegalla Saku on mukana LNG-infrastruktuuriprojekteissa. Koulutukseltaan hän on ympäristötekniikan DI. Kielet: suomi, englanti

Saku Kimpimäki

Specialist

+358 50 599 3783

Eveliina Klemola

Eveliina on kokenut projektipäällikkö ja ympäristöasiantuntija. Hänen ydinosaamistaan ovat EU-rahoitusinstrumentit, projektinhallinta ja Itämeri. Wegalla Eveliina työskentelee tukihakemusprosessien ja erilaisten ympäristöasioiden parissa. Eveliina on väitellyt meribiologiasta. Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Eveliina Klemola

Senior Specialist

+358 40 050 5450

Ville Kortelainen

Ville on metsäalan osaaja. Hänen työkokemuksensa on mekaanisen metsäteollisuuden ja puunhankinnan parista. Wegalla Ville työskentelee bioenergian hankintaan ja toimituksiin liittyvissä tehtävissä. Ville on koulutukseltaan metsänhoitaja ja metsätalousinsinööri. Kielet: suomi, englanti

Ville Kortelainen

Specialist

+358 50 448 4949

Ville Lehtonen

Ville on kokenut terminaalipalveluiden asiantuntija. Hänen vahvaa erityisosaamistaan ovat toiminnan kehittäminen sekä laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Wegalla Ville toimii terminaalipäällikkönä. Koulutukseltaan hän on logistiikan insinööri. Kielet: suomi, englanti

Ville Lehtonen

Terminal Manager

+358 50 440 9960

Mikhail Loktyukhov

Mikhail on energiakaupan logistiikan osaaja, ja hänellä on kokemusta kansainvälisistä logistiikkaketjuista. Wegalla Mikhail hoitaa LNG-toimituksiin liittyviä tehtäviä. Mikhaililla on maisterin tutkinto taloustieteestä ja historiasta sekä rahoituksesta ja sijoittamisesta. Kielet: englanti, venäjä, suomi, saksa

Mikhail Loktyukhov

Operator

+358 50 326 2125

Anu Lukkarinen

Anu on hallinnon, taloushallinnon ja logistiikan osaaja. Wegalla hän työskentelee hallinnon, taloushallinnon ja HR tehtävien parissa sekä koordinoi Wegan viestintästrategiaa. Anulla on liiketalouden tradenomin tutkinto. Kielet: suomi, englanti

Anu Lukkarinen

Office Manager

+358 50 525 8287

Kristian Olkkola

Kristian työskentelee Wegan terminaalitoiminnoissa operaattorina. Hän on mekaanisten töiden ammattilainen.

Kristian Olkkola

Terminal Operator

Ilona Petrescu

Ilona on ympäristöalan osaaja. Wegalla hän vastaa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden (HSEQ) hallinnasta. Lisäksi hän työskentelee mm. EU-projektien ja -tukihakemusten parissa. Ilona on kauppatieteiden maisteri yritysten ympäristöjohtamisen linjalta. Kielet: suomi, englanti, venäjä

Ilona Petrescu

HSEQ Manager

Äitiyslomalla

Jimi Päivinen

Jimi työskentelee Wegan terminaalitoiminnoissa operaattorina. Hänellä on vahva sähköalan osaaminen.

Jimi Päivinen

Terminal Operator

Jussi Ruikka

Jussi on energia-alan osaaja. Hänen työkokemuksensa on terminaalitoiminnan, öljytuotteiden ja liikenteen biopolttoaineiden parista. Wegalla hän työskentelee terminaalien ja biopolttoaineiden parissa. Koulutukseltaan Jussi on diplomi-insinööri pääaineenaan energiatalous. Kielet: suomi, englanti

Jussi Ruikka

Head of Terminals

+358 50 331 7920

Hannu Salminen

Hannu on kaupankäynnin asiantuntija. Aiempaa kokemusta Hannulla on kaupankäynnistä sähkö- ja osakemarkkinoilta. Wegalla Hannu tekee tehtäviä liittyen polttoainehankintaan, LNG -toimintoihin ja näihin liittyviin projekteihin. Hannu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri taloustieteestä. Kielet: suomi, englanti

Hannu Salminen

Trader

+358 50 514 7372

Timo Tolonen

Timo on metsäalan osaaja. Hänellä on vankka kokemus teollisuuden aines- ja energiapuun hankinnasta. Wegalla Timo työskentelee bioenergian hankintaan ja toimituksiin liittyvissä tehtävissä. Timo on koulutukseltaan metsänhoitaja sekä humanististen tieteiden kandidaatti venäjän kääntämisestä ja tulkkauksesta. Kielet: suomi, englanti, venäjä

Timo Tolonen

Senior Specialist

+358 50 432 5498

Tino Waldén

Tinolla on monipuolista kokemusta energiaprojekteista, erityisesti sähköistyksen ja automaation osalta. Wegalla hän keskittyy LNG infrastruktuuriprojekteihin. Koulutukseltaan Tino on sähköenergiatekniikan diplomi-insinööri. Kielet: suomi, englanti

Tino Waldén

Specialist

+358 50 470 6670

Mathias Westerholm

Mathias on energia-alan osaaja. Hänen erityisosaamistaan ovat bioenergia, kiertotalous ja LNG. Wegalla hän keskittyy energiahankkeisiin ja markkinaselvityksiin. Mathias on energiatekniikan diplomi-insinööri pääaineenaan bioenergia. Kielet: ruotsi, suomi, englanti

Mathias Westerholm

Specialist

+358 45 7710 7410

Petri Niemi

Ennen siirtymistään neuvonantajaksi Petri työskenteli Capman Oyj:n senior partnerina. Petri on ollut johtotehtävissä useissa kansainvälisissä yrityksissä sekä toimii useiden yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä.

Petri Niemi

Hallituksen jäsen

+358 40 051 1493