Biskopsporten 10, 02200 Esbo

Jag godkänner att mina personuppgifter kommer att sparas i Wega Group Oy's register. (Privacy policy).

Wega
Biskopsporten 10 A
02200 Esbo
FINLAND

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641

förnamn.efternamn@wega.fi

Wega Group Oy
2497816-9

Wega Fuels Oy
2545596-8

FAKTURERINGSINFORMATION
Nätfaktureringsadress: 003724978169
Maventa Operatör: DABAFIHH / 003721291126

Vårt team

Niko Ristikankare

Niko har stor erfarenhet av ledarskapsuppgifter inom rederier och internationell oljehandel inom den privata sektorn. Hans special-kompetens ligger bl.a. inom sjöfart, bioenergi, energiupphandling, energiprojekt och logistik. Som Wegas grundare och verkställande direktör har Niko ett brett ansvar för bolagets olika affärsområden. Niko är sjökapten till sin utbildning. Språk: finska, svenska, engelska

Niko Ristikankare

CEO, Partner

+358 50 347 2528

Martti Kaurinkoski

Martti har gjort en lång karriär inom internationell oljehandel. Han har stor erfarenhet av råolja, olje-produkter och naturgas. Hans specialkompetens ligger bl.a. inom prisriskskydd, oljemarknad och energiupphandling. Som Wegas grundare och partner ansvarar Martti för upphandlingsverksamheten. Martti är ekonomie kandidat till sin utbildning. Språk: finska, engelska, tyska

Martti Kaurinkoski

Director Fuels, Partner

+358 50 347 2020

Eija Kanto

Eija är en erfaren klimat- och miljöexpert och har doktorerat i geofysik. Hennes kärnkunskaper är sjöfart, miljöreglering, den arktiska omgivningen, alternativa bränslen samt nationell och internationell intressebevakning. Eija har goda erfarenheter från projektledning inom sjöfartsindustrin, forsknings- och innovationsfinansiering samt polarforskning. Språk: finska, svenska, engelska

Eija Kanto

Director Advising, Partner

+358 50 521 0807

Tuomas Näsi

Tuomas är expert inom energi och juridiska frågor. Före Wega har han arbetat som advokat på den ledande advokatbyrån i Finland. På Wega ansvarar Tuomas för företagets och dess dotterbolags juridiska angelägenheter. Tuomas har en magisterexamen inom juridik från Åbo universitet. Språk: finska, engelska

Tuomas Näsi

Director Legal

+358 40 566 7454

Olli Salo

Olli är expert inom energibranschen. Han är specialiserad på bränsleupphandling, bioenergi och projektledning inom energi. På Wega är Olli ansvarig för bioenergiområdet med fokus på marknader för bioenergi i Finland och Östersjöregionen. Olli är diplomingenjör inom energiteknik till sin utbildning med energiekonomi som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska

Olli Salo

Director Bioenergy

+358 50 441 0224

Sofia Mäkinen

Sofia är specialiserad på socio-ekonomiska kostnads-nyttoanalyser samt bl.a. ansökningsprocesser för EU-stöd, förnybar energi och administrering av miljöprojekt. Hon är diplomingenjör inom samhälls- och miljöteknik till sin utbildning med miljö- och vattenteknik som huvudämne. Språk: svenska, finska, engelska

Sofia Mäkinen

Specialist, Partner

Mammaledig

Nora Berg

Nora är miljöexpert med kompetens inom hamnsektorn och inriktning i geografiska informationssystem. På Wega jobbar Nora med miljöfrågor för hamnar och med andra miljöprojekt. Nora är till sin utbildning filosofie magister inom naturgeografi. Språk: Svenska, finska, engelska

Nora Berg

Specialist

+358 40 728 6855

Jenni Bergenwall

Jenni är expert inom sjöfart och logistik. På Wega fokuserar hon på bränsleupphandling. Jenni är ekonomie magister till sin utbildning med logistik och företagsgeografi som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska

Jenni Bergenwall

Trader

+358 44 584 0388

Atte Elonen

Atte är specialiserad på bioenergi och sjölogistik. På Wega är han ansvarig för utvecklingsuppgifter inom logistikkedjor och bioenergitjänster i Finland och Östersjöregionen. Atte är ekonomie magister till sin utbildning med logistik som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Atte Elonen

Specialist

+358 40 412 7715

Tony Fröjdman

Tony är expert inom den marina sektorn med erfarenhet som överstyrman. På Wega fokuserar han på bränsleupphandling. Tony har en Sjökaptens (YH) examen och fortsätter med magisterstudier inom ledarskap och informationsteknologi. Språk: svenska, finska, engelska

Tony Fröjdman

Trader

+358 50 341 8867

Emmi Huvitus

Emmi är en erfaren projektchef och sjöfartsexpert. Hennes specialkompetens ligger inom EU-projekt och deras planering samt projekthantering. På Wega jobbar Emmi som projektchef med EU-projekt och projektansökningar. Emmi är filosofie magister inom planerings-geografi till sin utbildning. Språk: finska, svenska, engelska

Emmi Huvitus

Senior Specialist

+358 40 707 8393

Ari Hämäläinen

Ari är en erfaren expert inom råvaruhandel. Han har stark kompetens inom el- och utsläpps-rättshandel, bränsleupphandling och oljemarknaden. Som erfaren köpman sköter Ari om bränsle-upphandling på Wega. Ari är ekonomie magister till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Ari Hämäläinen

Senior Trader

+358 50 413 3239

Annika Innanen

Annika har erfarenhet av olika kontors och kundservicetjänster. Hon har tidigare arbetat med bland annat företagskommunikation och luftfart. På Wega arbetar hon som kontorsassistent. Till hennes uppgifter hör upprätthållande av vardaglig trivsel på kontoret samt assistans med administrativa uppgifter. Annika är tradenom till utbildning. Språk: finska, engelska

Annika Innanen

Office Assistant

+358 50 565 1883

Ilona Kaipainen

Ilona är expert inom miljöfrågor. På Wega jobbar hon bl.a. med miljöprojekt, EU-stödansökningar och HSEQ-managent system. Ilona är ekonomiemagister till sin utbildning och specialiserad på företagens miljöledning. Språk: finska, engelska, ryska

Ilona Kaipainen

Specialist

+358 50 442 2807

Saku Kimpimäki

Saku har erfarenhet inom förnybar energi, energiförvarings projekt, kemisk industri och miljöskyddslagar relaterat till energi och kemisk industri. På Wega jobbar Saku med projekt angående LNG infrastruktur. Till sin utbildning är Saku diplomingenjör inom miljöteknik. Språk: finska, engelska

Saku Kimpimäki

Specialist

+358 50 599 3783

Eveliina Klemola

Eveliina är en erfaren projektchef och miljöexpert. Hennes specialkompetens ligger inom EU-stödinstrument, projekthantering och Östersjön. På Wega jobbar hon bl.a. med stödansökningar och olika miljöfrågor. Eveliina har disputerat i marinbiologi. Språk: finska, svenska, engelska

Eveliina Klemola

Senior Specialist

+358 40 050 5450

Ville Kortelainen

Ville är expert inom skogsindustri. Han har bakgrund inom trädproduktindustrin och virkesanskaffning. På Wega jobbar Ville med anskaffning och leverans av bioenergi. Ville har en kandidatexamen i skogsbruk och han fortsätter med magister studier. Språk: finska, engelska

Ville Kortelainen

Specialist

+358 50 448 4949

Ville Lehtonen

Ville är en erfaren specialist inom terminaltjänster. Han är starkt kompetent inom operativ utveckling samt kvalitet och säkerhetsledning. På Wega arbetar Ville som terminalchef. Ville är logistikingenjör till utbildning. Språk: finska, engelska

Ville Lehtonen

Terminal Manager

+358 50 440 9960

Anu Lukkarinen

Anu har en bakgrund inom ekonomi, administration och logistik. På Wega arbetar hon inom administration, HR och ekonomifrågor och koordinerar Wegas kommunikationsstrategi. Anu har en kandidatexamen inom administration och företagsekonomi. Språk: finska, engelska

Anu Lukkarinen

Office Manager

+358 50 525 8287

Aino Rantanen

Aino är en erfaren miljöexpert med stark kompetens inom hamnsektorn. Hennes kärnkunskaper är miljöledning, hantering av miljökonsekvenser, förtagens miljöansvar och projektledning. På Wega jobbar Aino speciellt med miljöledning för hamnar och olika miljöprojekt. Aino är filosofie magister inom planeringsgeografi till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Aino Rantanen

Senior Specialist

+358 50 304 0918

Jussi Ruikka

Jussi är expert inom energibranschen med bakgrund inom terminaloperationer, oljeprodukter och biobränslen för trafik. På Wega jobbar han med terminaloperationer och biobränslen för trafik. Till sin utbildning är Jussi diplomingenjör inom energiteknik med energiekonomi som huvudämne. Språk: finska, engelska

Jussi Ruikka

Specialist

+358 50 331 7920

Hannu Salminen

Hannu är expert på råvaruhandel. Hans kunskaper ligger inom elupphandling och handel inom både el- och aktiemarknader. Hos Wega jobbar Hannu med bränsleupphandling och LNG-projekt. Hannu är ekonomie magister till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Hannu Salminen

Trader

+358 50 514 7372

Veli-Pekka Toiviainen

Veli-Pekka har erfarenhet av storskaliga företags- och lånefinansierade finanstransaktioner på Nordens ledande investeringsbank. På Wega utvecklar han nya affärs- och finansieringsmodeller för LNG-infrastruktursektorn och arberta med projekt inom förnybar energi och miljö. Han har magisterexamen inom ekonomi samt inom vatten- och miljöteknik. Språk: finska, engelska

Veli-Pekka Toiviainen

Senior Specialist

+358 40 820 8590

Timo Tolonen

Timo är expert inom skogsindustri. Han har stark kompetens inom anskaffning av material- och energiträd. På Wega jobbar Timo med anskaffning och leverans av bioenergi. Till sin utbildning är Timo forstmästare och har en kandidatexamen i översättning och tolkning av ryska. Språk: finska, engelska, ryska

Timo Tolonen

Senior Specialist

+358 50 432 5498

Tino Waldén

Tino har omfattande erfarenhet av energiprojekt, särskilt inom elektrifiering och automation. På Wega fokuserar han på LNG infrastrukturprojekt. Tino är diplomingenjör inom elkraftteknik. Språk: finska, engelska

Tino Waldén

Specialist

+358 45 7710 7410

Mathias Westerholm

Mathias är expert inom energibranschen. Han är specialiserad på bioenergi, cirkulär ekonomi och LNG. På Wega arbetar Mathias med energiprojekt och marknadsundersökningar. Mathias är diplomingenjör inom energiteknik med bioenergi som huvudämne. Språk: svenska, finska, engelska

Mathias Westerholm

Specialist

+358 45 7710 7410

Toni Hemminki

Toni har varit VD för Fennovoima Oy sedan 2014. Han har många års erfarenhet inom strategi-, teknologi-, energi- och miljöledning, och han har också varit styrelseordförande eller -medlem i flera företag inom energisektorn.

Toni Hemminki

Styrelsemedlem

toni.hemminki(a)elisanet.fi

Petri Niemi

Före Petri blev rådgivare var han senior partner på Capman Oyj. Petri har haft ledningsuppdrag i flera internationella företag och är styrelseordförande eller -medlem i flera företag.

Petri Niemi

Styrelsemedlem

+358 40 051 1493