Wega Group Oy
Biskopsporten 10 A
02200 Esbo, Finland

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641
förnamn.efternamn@wega.fi

Fuels 24/7 service
Tel. +358 10 327 1249
bunker@wega.fi

Wega Group Oy
Biskopsporten 10 A
02200 Esbo, Finland

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641
förnamn.efternamn@wega.fi

Fuels 24/7 service
Tel. +358 10 327 1249
bunker@wega.fi


Niko Ristikankare
CEO, Partner
+358 50 347 2528Toni Hemminki
COO, Partner
+358 40 668 4441Martti Kaurinkoski
Director Fuels, Partner
+358 50 347 2020Olli Salo
Director Bioenergy
+358 50 441 0224Eija Kanto
Director Advising, Partner
+358 50 521 0807Tuomas Näsi
Director, Legal
+358 40 566 7454Veli-Pekka Toiviainen
CFO
+358 40 820 8590Anu Lukkarinen
Office Manager
+358 50 525 8287


StyrelsePetri Niemi
Styrelsemedlem
+358 40 051 1493Lauri Inna
Styrelsemedlem
+358 40 764 4711


Biskopsporten 10, 02200 Esbo

Kontakt

Jag godkänner att mina personuppgifter kommer att sparas i Wega Group Oy's register. (Privacy policy).

FAKTURERINGSINFORMATION

Wega Group Oy
2497816-9

Nätfaktureringsadress: 003724978169
Operatör: Maventa (003721291126)
Operatör ID: DABAFIHH
The invoice e-mail address: 24978169@scan.netvisor.fi

Wega Fuels Oy
2545596-8

Nätfaktureringsadress: 003725455968
Operatör: Maventa (003721291126)
Operatör ID: DABAFIHH
The invoice e-mail address: 25455968@scan.netvisor.fi

Jag godkänner att mina personuppgifter kommer att sparas i Wega Group Oy's register. (Privacy policy).

Wega
Biskopsporten 10 A
02200 Esbo
FINLAND

info@wega.fi
Tel. +358 50 430 9641

förnamn.efternamn@wega.fi

Wega Group Oy
2497816-9

Wega Fuels Oy
2545596-8

FAKTURERINGSINFORMATION
Nätfaktureringsadress: 003724978169
Maventa Operatör: DABAFIHH / 003721291126

Vårt team

Niko Ristikankare

Niko har stor erfarenhet av ledarskapsuppgifter inom rederier och internationell oljehandel inom den privata sektorn. Hans special-kompetens ligger bl.a. inom sjöfart, bioenergi, energiupphandling, energiprojekt och logistik. Som Wegas grundare och verkställande direktör har Niko ett brett ansvar för bolagets olika affärsområden. Niko är sjökapten till sin utbildning. Språk: finska, svenska, engelska

Niko Ristikankare

CEO, Partner

+358 50 347 2528

Martti Kaurinkoski

Martti har gjort en lång karriär inom internationell oljehandel. Han har stor erfarenhet av råolja, olje-produkter och naturgas. Hans specialkompetens ligger bl.a. inom prisriskskydd, oljemarknad och energiupphandling. Som Wegas grundare och partner ansvarar Martti för upphandlingsverksamheten. Martti är ekonomie kandidat till sin utbildning. Språk: finska, engelska, tyska

Martti Kaurinkoski

Director Fuels, Partner

+358 50 347 2020

Eija Kanto

Eija är en erfaren klimat- och miljöexpert och har doktorerat i geofysik. Hennes kärnkunskaper är sjöfart, miljöreglering, den arktiska omgivningen, alternativa bränslen samt nationell och internationell intressebevakning. Eija har goda erfarenheter från projektledning inom sjöfartsindustrin, forsknings- och innovationsfinansiering samt polarforskning. Språk: finska, svenska, engelska

Eija Kanto

Director Advising, Partner

+358 50 521 0807

Toni Hemminki

Toni har stor erfarenhet av strategi-, teknologi-, energi- och miljöledning inom tung industri. Han har också varit VD för ett megaprojekt inom energibranschen. Som Wegas operativa direktör och partner ansvarar Toni för den dagliga verksamheten på Wega. Han är diplomingenjör inom energiteknik. Språk: finska, engelska.

Toni Hemminki

COO, Partner

+358 40 668 4441

Tuomas Näsi

Tuomas är expert inom energi och juridiska frågor. Före Wega har han arbetat som advokat på den ledande advokatbyrån i Finland. På Wega ansvarar Tuomas för företagets och dess dotterbolags juridiska angelägenheter. Tuomas har en magisterexamen inom juridik från Åbo universitet. Språk: finska, engelska

Tuomas Näsi

Director Legal

+358 40 566 7454

Veli-Pekka Toiviainen

Veli-Pekka har erfarenhet av storskaliga företags- och lånefinansierade finanstransaktioner i en av Nordens ledande investeringsbanker. På Wega är han ekonomichef, och dessutom jobbar han med projekt inom förnybar energi och miljö. Veli-Pekka har ekonomie magisterexamen och är diplomingenjör i vatten- och miljöteknik. Språk: finska, engelska

Veli-Pekka Toiviainen

CFO

+358 40 820 8590

Olli Salo

Olli är expert inom energibranschen. Han är specialiserad på bränsleupphandling, bioenergi och projektledning inom energi. På Wega är Olli ansvarig för bioenergiområdet med fokus på marknader för bioenergi i Finland och Östersjöregionen. Olli är diplomingenjör inom energiteknik till sin utbildning med energiekonomi som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska

Olli Salo

Director Bioenergy

+358 50 441 0224

Sofia Mäkinen

Sofia är specialiserad på socio-ekonomiska kostnads-nyttoanalyser samt bl.a. ansökningsprocesser för EU-stöd, förnybar energi och administrering av miljöprojekt. Hon är diplomingenjör inom samhälls- och miljöteknik till sin utbildning med miljö- och vattenteknik som huvudämne. Språk: svenska, finska, engelska

Sofia Mäkinen

Specialist, Partner

+358 50 449 8046

Hermanni Backer Johnsen

Hermanni är en miljöexpert med lång erfarenhet inom internationell reglering och projekter, speciellt havsmiljö och maritima aktiviteter. På Wega jobbar han med miljöfrågor, huvudsakligen inom sjöfart. Hermanni har en magisterexamen i marinbiologi samt Master of Laws (LL.M.) i folkrätt. Språk: finska, svenska, engelska, norska, franska

Hermanni Backer Johnsen

Senior Specialist

+358 50 538 8700

Nora Berg

Nora är miljöexpert med kompetens inom hamnsektorn och inriktning i geografiska informationssystem. På Wega jobbar Nora med miljöfrågor för hamnar och med andra miljöprojekt. Nora är till sin utbildning filosofie magister inom naturgeografi. Språk: Svenska, finska, engelska

Nora Berg

Specialist

+358 40 728 6855

Atte Elonen

Atte är specialiserad på bioenergi och sjölogistik. På Wega är han ansvarig för utvecklingsuppgifter inom logistikkedjor och bioenergitjänster i Finland och Östersjöregionen. Atte är ekonomie magister till sin utbildning med logistik som huvudämne. Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Atte Elonen

Specialist

+358 40 412 7715

Tony Fröjdman

Tony är expert inom den marina sektorn med erfarenhet som överstyrman. På Wega fokuserar han på bränsleupphandling. Tony har en Sjökaptens (YH) examen och fortsätter med magisterstudier inom ledarskap och informationsteknologi. Språk: svenska, finska, engelska

Tony Fröjdman

Trader

+358 50 341 8867

Roope Hyväkkä

Roope jobbar på Wega som terminaloperatör.

Roope Hyväkkä

Terminal Operator

Ari Hämäläinen

Ari är en erfaren expert inom råvaruhandel. Han har stark kompetens inom el- och utsläpps-rättshandel, bränsleupphandling och oljemarknaden. Som erfaren köpman sköter Ari om bränsle-upphandling på Wega. Ari är ekonomie magister till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Ari Hämäläinen

Senior Trader

+358 50 413 3239

Elina Kari

Elina är en mångsidig marinexpert. Hennes kärnkunskaper är Östersjöns ekosystem och klimatförändring. På Wega jobbar hon bl.a. med miljö- och sjöfartprojekt och EU-stödinstrument. Elina har disputerat i marin ekologi. Språk: finska, svenska, engelska

Elina Kari

Specialist

+358 50 349 5545

Saku Kimpimäki

Saku har erfarenhet inom förnybar energi, energiförvarings projekt, kemisk industri och miljöskyddslagar relaterat till energi och kemisk industri. På Wega jobbar Saku med projekt angående LNG infrastruktur. Till sin utbildning är Saku diplomingenjör inom miljöteknik. Språk: finska, engelska

Saku Kimpimäki

Specialist

+358 50 599 3783

Eveliina Klemola

Eveliina är en erfaren projektchef och miljöexpert. Hennes specialkompetens ligger inom EU-stödinstrument, projekthantering och Östersjön. På Wega jobbar hon bl.a. med stödansökningar och olika miljöfrågor. Eveliina har disputerat i marinbiologi. Språk: finska, svenska, engelska

Eveliina Klemola

Senior Specialist

+358 40 050 5450

Ville Kortelainen

Ville är expert inom skogsindustri. Han har bakgrund av trädproduktindustri och virkesanskaffning. På Wega jobbar Ville med anskaffning och leverans av bioenergi. Ville har en magisterexamen i skogsbruk. Språk: finska, engelska

Ville Kortelainen

Specialist

+358 50 448 4949

Ville Lehtonen

Ville är en erfaren specialist inom terminaltjänster. Han är starkt kompetent inom operativ utveckling samt kvalitet och säkerhetsledning. På Wega arbetar Ville som terminalchef. Ville är logistikingenjör till utbildning. Språk: finska, engelska

Ville Lehtonen

Terminal Manager

+358 50 440 9960

Mikhail Loktyukhov

Mikhail är expert på operationer i energimarknaden och har erfarenhet av internationella logistikkedjor. På Wega arbetar Mikhail med operativa uppgifter inom LNG-leveranser. Mikhail har magisterexamen i ekonomi och historia samt magisterexamen i finansiering och investering. Språk: engelska, ryska, finska, tyska

Mikhail Loktyukhov

Operator

+358 50 326 2125

Anu Lukkarinen

Anu har en bakgrund inom ekonomi, administration och logistik. På Wega arbetar hon inom administration, HR och ekonomifrågor och koordinerar Wegas kommunikationsstrategi. Anu har en kandidatexamen inom administration och företagsekonomi. Språk: finska, engelska

Anu Lukkarinen

Office Manager

+358 50 525 8287

Kristian Olkkola

Kristian jobbar på Wega som terminaloperatör. Han är expert i mekaniska arbeten.

Kristian Olkkola

Terminal Operator

Ilona Petrescu

Ilona är expert inom miljöfrågor. På Wega jobbar hon med hälsö-, miljö, säkerhets- och kvalitetsärenden (HSEQ). Hon arbetar också med bland annat EU-projekt och -stödansökningar. Ilona är ekonomiemagister till sin utbildning och specialiserad på företagens miljöledning. Språk: finska, engelska, ryska

Ilona Petrescu

HSEQ Manager

Mammaledig

Jimi Päivinen

Jimi jobbar på Wega som terminaloperatör. Han är specialist i elsektorn.

Jimi Päivinen

Terminal Operator

Jussi Ruikka

Jussi är expert inom energibranschen med bakgrund inom terminaloperationer, oljeprodukter och biobränslen för trafik. På Wega jobbar han med terminaloperationer och biobränslen för trafik. Till sin utbildning är Jussi diplomingenjör inom energiteknik med energiekonomi som huvudämne. Språk: finska, engelska

Jussi Ruikka

Head of Terminals

+358 50 331 7920

Hannu Salminen

Hannu är expert på råvaruhandel. Hans kunskaper ligger inom elupphandling och handel inom både el- och aktiemarknader. Hos Wega jobbar Hannu med bränsleupphandling och LNG-projekt. Hannu är ekonomie magister till sin utbildning. Språk: finska, engelska

Hannu Salminen

Trader

+358 50 514 7372

Timo Tolonen

Timo är expert inom skogsindustri. Han har stark kompetens inom anskaffning av material- och energiträd. På Wega jobbar Timo med anskaffning och leverans av bioenergi. Till sin utbildning är Timo forstmästare och har en kandidatexamen i översättning och tolkning av ryska. Språk: finska, engelska, ryska

Timo Tolonen

Senior Specialist

+358 50 432 5498

Tino Waldén

Tino har omfattande erfarenhet av energiprojekt, särskilt inom elektrifiering och automation. På Wega fokuserar han på LNG infrastrukturprojekt. Tino är diplomingenjör inom elkraftteknik. Språk: finska, engelska

Tino Waldén

Specialist

+358 45 7710 7410

Mathias Westerholm

Mathias är expert inom energibranschen. Han är specialiserad på bioenergi, cirkulär ekonomi och LNG. På Wega arbetar Mathias med energiprojekt och marknadsundersökningar. Mathias är diplomingenjör inom energiteknik med bioenergi som huvudämne. Språk: svenska, finska, engelska

Mathias Westerholm

Specialist

+358 45 7710 7410

Petri Niemi

Före Petri blev rådgivare var han senior partner på Capman Oyj. Petri har haft ledningsuppdrag i flera internationella företag och är styrelseordförande eller -medlem i flera företag.

Petri Niemi

Styrelsemedlem

+358 40 051 1493