Om Wega

Wega har fått sitt namn efter segelfartyget SS Vega som upptäcktsresande Adolf Erik Nordenskiöld använde då han åren 1878–1879 seglade genom Nordostpassagen som den första någonsin.Vega är också huvudstjärnan i stjärnbilden Lyran och den femte starkast lysande stjärnan på natthimlen.

Wega grundades år 2012 för att svara på små och medelstora rederiers efterfrågan på tjänster för att hantera stigande energikostnader. Efter att vi insåg att miljöfrågorna är den viktigaste enskilda faktorn som styr företagens verksamhet utvidgade vi snabbt vår service att omfatta även andra industrier och logistik. Miljö- och energifrågorna är centrala i all företagsverksamhet. Våra viktigaste värderingar har redan från början varit kostnadseffektiva leveranser och förstklassig kundservice.

Vårt mål är att säkerställa en hållbarare och effektivare användning av energi och resurser.