Bioenergi

Kontakta oss

Vårt fokus ligger i hållbar och kostnadseffektiv anskaffning av biomassa och flytande biobränslen för att svara på industrins och sjöfartens behov.

Vi skapar värdekedjor för energi- och logistikprojekt med förankring i cirkulär ekonomi. Vi erbjuder följande tjänster:

  • Optimerad anskaffning av biomassa
  • Hantering av leveranskedjor
  • Validering av råvarors hållbarhet och ursprung
  • Uppdaterade och framåtblickande marknadsrapporter
  • Omfattande bioenergianalyser
  • Rådgivning vid övergång till förnybara energikällor

Läs mer om våra bioenergitjänster:

Anskaffning av bioenergi

Woodtracker är ett finskt bolag som specialiserat sig på att köpa bioenergi på de internationella energimarknaderna. Bolaget grundades år 2017. Det ägs av Borgå Energi Ab, EPV Energi Ab, Karleby Energi Ab, Kervo Energi Ab, Oulun Energia Oy, Pori Energia Oy och Vanda Energi Ab. Wega ansvarar för bolagets utveckling och verksamhet.

www.woodtracker.fi

Bioenergihandeln går online då Finbex Oy inför en elektronisk marknadsplats för bioenergi i Finland. Finbex är till för både små och stora företag som köper eller säljer flis och biprodukter för energiproduktion eller industriell användning. Huvudmålet för Finbex är att förbättra konkurrensen på marknaden och att skapa en transparent prissättning på standardiserade produkter. Affärsverksamhet på webbsidan startar i året 2020. Finbex Oy ägs och opereras av Wega Group Oy.

www.finbex.fi