Anskaffning av bränslen för industri och sjöfart

Wegas fullservicekoncept gör det möjligt för dig att kontraktera ut hela energianskaffningen.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Inköp av bränsle med långsiktiga avtal och till spotpriser
 • Hantering av motparts- och kvalitetsrisker
 • Jämförelse av genomförda köp (benchmarking)
 • Hantering av anspråk
 • Kvalitetsråd och tekniska guider
 • Marknadsinformation och analyser
 • Utveckling av leveranskedjan
 • Service 24/7/365
 • Riskhantering för bränslepriser

Vi har gedigen erfarenhet av bränslenskaffning, ett starkt fotfäste på marknaden och ingående kunskap om hur oljemarknaden, olika aktörer och logistiken fungerar. Därför kan vi rekommendera och använda kostnadseffektiva anskaffningsmetoder som anpassats efter marknadsläget. Vi följer med oljemarknaden dygnet runt och erbjuder dagligen våra kunder vår syn på marknadens utveckling och trender. Vi vet var och när det lönar sig att köpa. Vi bedömer också hur vi lyckats med varje köp.

Våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och låta Wega ta hand om anskaffningen av kostnadseffektiv energi. Wega sörjer för hela din energihantering – allt från förhandlingar med leverantörer till-, kvalitetsbedömning och anspråk.

Vi erbjuder också våra kunder prisriskhanteringtjänster för att gardera sitt företag mot oförutsägbara marknadslutationer.

De viktigaste fördelarna för dig:

 • Vi kan tajmning
 • Vi sparar dina resurser
 • Du kan fokusera på det som är viktigast
 • Förutsägbarhet
 • Transparens
 • Nyckelfärdiga lösningar

Intresserad? Kontakta oss!


Martti Kaurinkoski
Director Fuels, Partner
+358 50 347 2020Ari Hämäläinen
Senior Trader
+358 50 413 3239Tony Fröjdman
Trader
+358 50 341 8867