Energitjänster för industrin

Vi erbjuder också följande energitjänster:

  • Strategisk analys för att optimera sjöfarten, leveranskedjorna och energikostnaderna
  • Hantering av prisrisker
  • Vår prisriskhanteringstjänst skyddar ditt företag mot fluktuerande priser och förbättrar förutsägbarheten av affärsverksamheten. Hanteringen av prisriskerna balanserar företagets kassaflöde mot prisfluktuationer.
  • Energimarknadsanalyser
  • Lönsamhetsanalyser på basis av efterfrågan