LNG

Wega erbjuder en fullständig och effektiv LNG-leveranskedja för industri och rederier.

LNG för industribehov

Wega erbjuder kostnadseffektiva och tillförlitliga LNG-leveranser. Vi har nyckelfärdiga lösningar som anpassas för varje kund. Vi erbjuder också projekthantering och tar hand om tillstånd för LNG-infrastrukturprojekt. Wega hjälper med de tekniska och kommersiella anskaffningar som behövs på driftställena. Vi har gedigen erfarenhet av snabba och kostnadseffektiva anskaffningar av LNG-infrastruktur.

LNG för sjöfart

Wega levererar LNG till finska hamnar med långtradare och möjliggör bunkring med flera långtradare samtidigt. Vi har tätt samarbete med hamnmyndigheterna och leveranserna uppfyller de striktaste säkerhetskraven.

Intresserad? Kontakta oss!


Martti Kaurinkoski
Director Fuels, Partner
+358 50 347 2020Saku Kimpimäki
Specialist
+358 50 599 3783Hannu Salminen
Trader
+358 50 514 7372Veli-Pekka Toiviainen
Senior Specialist, Finance
+358 40 820 8590Mathias Westerholm
Specialist
+358 45 7710 7410Tino Waldén
Specialist
+358 50 470 6670