LNG

Wega erbjuder en fullständig och effektiv LNG-leveranskedja för industri och rederier.

LNG för industribehov

Wega erbjuder kostnadseffektiva och tillförlitliga LNG-leveranser. Vi har nyckelfärdiga lösningar som anpassas för varje kund. Vi erbjuder också projekthantering och tar hand om tillstånd för LNG-infrastrukturprojekt. Wega hjälper med de tekniska och kommersiella anskaffningar som behövs på driftställena. Vi har gedigen erfarenhet av snabba och kostnadseffektiva anskaffningar av LNG-infrastruktur.

LNG för sjöfart

Wega levererar LNG till finska hamnar med långtradare och möjliggör bunkring med flera långtradare samtidigt. Vi har tätt samarbete med hamnmyndigheterna och leveranserna uppfyller de striktaste säkerhetskraven.

wega-lng-efficient-supply

Wega LNG  - ladda ner vår broschyr!

Ladda ner en broschyr på Wega LNG-koncept. Wega erbjuder ett kostnadseffektivt helhetskoncept för LNG-leveranser och ibruktagande av LNG.

  • Pålitliga och kostnadseffektiva leveranser

  • Helhetslösning för ibruktagande av LNG

  • Projektledning och service

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Wegas integritetspolicy. Privacy policy*

Intresserad? Kontakta oss!


Martti Kaurinkoski
Director Fuels, Partner
+358 50 347 2020Hannu Salminen
Trader
+358 50 514 7372Mathias Westerholm
Specialist
+358 45 7710 7410Tino Waldén
Specialist
+358 50 470 6670Saku Kimpimäki
Specialist
+358 50 599 3783Mikhail Loktyukhov 
Operator
+358 50 326 2125Veli-Pekka Toiviainen
CFO
+358 40 820 8590