Energitjänster för industri

Wega erbjuder nyckelfärdiga energilösningar för företag i industri- och sjöfartssektorn. Våra erfarna experter och vår dagliga närvaro på energimarknaden hjälper oss att hitta de bästa lösningarna för dina nuvarande och kommande behov.

Bränsleanskaffning

Anskaffning av bränslen för industrin och sjöfarten

Bränsleanskaffning

LNG

LNG-leveranser för industri och sjöfart, lagringslösningar och LNG-projektledning

LNG

Energitjänster för industrin

Kompletterande tjänster såsom riskhantering och marknadsanalyser

Energitjänster för industrin

Terminaltjänster

Vardaglig drift av terminaler omfattande underhåll och utveckling

Terminaltjänster

Anskaffning av bränslen och tjänster för prisriskhantering

Wegas fullservicekoncept gör det möjligt för dig att kontraktera ut hela energianskaffningen.

Våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och låta Wega ta hand om anskaffningen av kostnadseffektiv energi. Wega sörjer för hela din energihantering – allt från förhandlingar med leverantörer till-, kvalitetsbedömning och anspråk.

Läs mera

Terminaltjänster

Vi tar hand om de vardagliga operationerna samt sköter underhåll och utveckling av verksamheten i din terminal på ett nytt sätt som tar miljön i beaktande.

Läs mera

Intresserad? Kontakta oss!

Fuels 24/7 service
+358 10 327 1249

bunker@wega.fi

Wega
Biskopsporten 10 A
02200 Esbo, Finland