Biogas & LNG

Kontakta oss

LNG är en bro till förnybara bränslen

Biogas är framtidens bränsle. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för användning och leverans av biogas och flytande naturgas (LNG). Wegas styrka är att alltid hitta den lämpligaste lösningen för våra kunder.

Vi hanterar förplaneringen, projektledningen, tillstånden, upphandlingsplanerna och ansökningarna om investeringsstöd på uppdrag av våra kunder. Vid behov finansierar vi investeringarna inom gasinfrastruktur och levererar gas med Wegas servicekoncept.

Vi erbjuder följande tjänster:

  Leveranskedjor och projektledning

 • Leveranser för industrins och sjöfartens behov
 • Projektledning
 • Kartläggning av LNG-, LBG- och biogasanvändning
 • Nyckelfärdiga lösningar
 • Implementering av terminalleveranser från design till driftsättning

    Tekniska tjänster

 • Anläggningsanbud: tekniska och kommersiella jämförelser
 • Upphandlingskontrakt
 • Tillståndsprocesser, riskanalyser och modellering
 • Optimering av anläggningsstorleken och säkerställande av kostnadseffektiviteten

             Biogas

 • Regionala råvaru- och marknasstudier
 • Försnabba tillväxten av efterfrågan på biogas
 • Design av distributionsnät
 • Kartlägnning av biogasanläggningar och tankstationer

Flytande naturgas (LNG) för industrins och sjöfartens behov

Wega erbjuder kostnadseffektiva och pålitliga leveranser av LNG. Vi har en omfattande erfarenhet av snabba och kostnadseffektiva upphandlingar av infrastruktur för flytande naturgas.

Wega leverera flytande naturgas med lastbil till finska hamnar, vilket möjliggör bunkring med flera lastbilar samtidigt. Vi har nära relation till hamnmyndigheterna och våra leveranser uppfyller de striktaste säkerhetskraven.

Vi bygger en renare framtid med biogas

Producerar du biogas? Vi är experter inom gasdistribution och vi hjälper våra kunder att hitta de bästa försäljningskanalerna, logistiklösningarna, tankstationsleverantörerna och finansieringsalternativen.

Genomförandet av en biogasinvestering kräver lönsamhetsbedömning, planering, upphandling samt miljö- och säkerhetstillstånd och -studier. Vi hjälper våra kunder i alla skeden av biogasprojektet enligt kundens behov.

Intresserad? Kontakta oss!


Toni Hemminki
COO, Partner
+358 40 668 4441Martti Kaurinkoski
Director Fuels, Partner
+358 50 347 2020


Wega erbjuder en fullständig och effektiv LNG-leveranskedja för industri och rederier.

LNG för industribehov

Wega erbjuder kostnadseffektiva och tillförlitliga LNG-leveranser. Vi har nyckelfärdiga lösningar som anpassas för varje kund. Vi erbjuder också projekthantering och tar hand om tillstånd för LNG-infrastrukturprojekt. Wega hjälper med de tekniska och kommersiella anskaffningar som behövs på driftställena. Vi har gedigen erfarenhet av snabba och kostnadseffektiva anskaffningar av LNG-infrastruktur.

LNG för sjöfart

Wega levererar LNG till finska hamnar med långtradare och möjliggör bunkring med flera långtradare samtidigt. Vi har tätt samarbete med hamnmyndigheterna och leveranserna uppfyller de striktaste säkerhetskraven.

wega-lng-efficient-supply

Wega LNG  - ladda ner vår broschyr!

Ladda ner en broschyr på Wega LNG-koncept. Wega erbjuder ett kostnadseffektivt helhetskoncept för LNG-leveranser och ibruktagande av LNG.

 • Pålitliga och kostnadseffektiva leveranser

 • Helhetslösning för ibruktagande av LNG

 • Projektledning och service

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Wegas integritetspolicy. Privacy policy*