Anskaffning av bränslen och tjänster för prisriskhantering

Kontakta oss

Wegas fullservicekoncept gör det möjligt för dig att kontraktera ut hela energianskaffningen.

Våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och låta Wega ta hand om anskaffningen av kostnadseffektiv energi. Wega sörjer för hela din energihantering – allt från förhandlingar med leverantörer till-, kvalitetsbedömning och anspråk.

Vi har gedigen erfarenhet av bränslenskaffning, ett starkt fotfäste på marknaden och ingående kunskap om hur oljemarknaden, olika aktörer och logistiken fungerar. Därför kan vi rekommendera och använda kostnadseffektiva anskaffningsmetoder som anpassats efter marknadsläget.

Vi erbjuder följande tjänster:

  Anskaffning av bränslen

 • Inköp av bränsle med långsiktiga avtal och till spotpriser
 • Anskaffning enligt kontrakt och plats
 • Kostnadseffektiv
 • Service 24/7/365
 • Marknadsinformation och analyser

               Prisriskhantering

 • Vi kan tajmning
 • Vi sparar dina resurser
 • Du kan fokusera på det som är viktigast
 • Förutsägbarhet
 • Transparens
 • Nyckelfärdiga lösningar

                                    Övriga tjänster

 • Strategisk analys för att optimera sjöfarten, leveranskedjorna och energikostnaderna
 • Energimarknadsanalyser
 • Lönsamhetsanalyser på basis av efterfrågan

Dina fördelar:

 • Spara pengar – vi hjälper dig att minska dina bränslekostnader.
 • Teknisk bunkerhjälp – vi svarar på alla dina frågor gällande bunkerspecifikationer, tillgänglighet, rekommenderade hamnar etc.
 • 24/7/365 service – vi finns som ditt stöd gällande bränsleanskaffning dygnet runt, alla dagar om året.
 • Transparens – inga gömda marginaler; du betalar endast för det vi kommit överes om.
 • Benchmarking – vi mäter vår prestation vid varje transaktion.
 • Marknadsrapporter dagligen och veckovis – vi håller dig uppdaterad om oljemarknaden.

Intresserad? Kontakta oss!


Martti Kaurinkoski
Director Fuels, Partner
+358 50 347 2020
 

Fuels 24/7 service
Tel. +358 10 327 1249
bunker@wega.fi


Wegas fullservicekoncept gör det möjligt för dig att kontraktera ut hela energianskaffningen.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Inköp av bränsle med långsiktiga avtal och till spotpriser
 • Hantering av motparts- och kvalitetsrisker
 • Jämförelse av genomförda köp (benchmarking)
 • Hantering av anspråk
 • Kvalitetsråd och tekniska guider
 • Marknadsinformation och analyser
 • Utveckling av leveranskedjan
 • Service 24/7/365
 • Riskhantering för bränslepriser

Vi har gedigen erfarenhet av bränslenskaffning, ett starkt fotfäste på marknaden och ingående kunskap om hur oljemarknaden, olika aktörer och logistiken fungerar. Därför kan vi rekommendera och använda kostnadseffektiva anskaffningsmetoder som anpassats efter marknadsläget. Vi följer med oljemarknaden dygnet runt och erbjuder dagligen våra kunder vår syn på marknadens utveckling och trender. Vi vet var och när det lönar sig att köpa. Vi bedömer också hur vi lyckats med varje köp.

Våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och låta Wega ta hand om anskaffningen av kostnadseffektiv energi. Wega sörjer för hela din energihantering – allt från förhandlingar med leverantörer till-, kvalitetsbedömning och anspråk.

Vi erbjuder också våra kunder prisriskhanteringtjänster för att gardera sitt företag mot oförutsägbara marknadslutationer.

De viktigaste fördelarna för dig:

 • Vi kan tajmning
 • Vi sparar dina resurser
 • Du kan fokusera på det som är viktigast
 • Förutsägbarhet
 • Transparens
 • Nyckelfärdiga lösningar