ENVIRO Maritime

ENVIRO Maritime är en heltäckande miljöledningstjänst för sjöfart och hamnar. ENVIRO Maritime hjälper dig att uppfylla förpliktelser och utveckla företagets samhällsansvar sakkunnigt och smidigt.

ENVIRO Maritime kan skräddarsys efter dina behov:

Advise

Råd för dagliga miljöfrågor

 • Uppdaterad kunskap om lagstiftningen
 • Operativa miljöfrågor och förfaranden
 • Proaktivt samarbete med intressenter och myndigheter
 • Anvisning för kunder

Watch

Enkel uppföljning

 • Hantering av förpliktelser och miljöfrågor som en helhet
 • Uppdaterad och digital årsklocka för miljön
 • Uppföjlning och rapportering av förpliktelser
 • Koordinering av observationer och rapporter
 • Bedömning av miljörisker
 • Kvalitetsrevision och kontroller
 • Ändringsbehov för- och ansökningar om tillstånd
 • Auditeringar och besiktningar

Care

Ärligt miljöansvar

 • Program för företagsansvar och miljö
 • Etablering av miljösystem
 • Miljökommunikation
 • Riktlinjer och harmoniserade anvisningar

Develop

Förbättra och slutför

 • Projektledning för MKB- och tillståndsförfaranden
 • Utgångsuppgifter och bedömning av inverkan
 • Utsläpps- och klimatstudier
 • Bakgrundsuppgifter som stöd för utveckling och tillståndsövervakning
 • Miljöinvesteringsstrategier

Fördelar:

 • Förstklassiga resurser
 • Stöd för kundens framgång
 • Framåtblickande och anpassningsbar
 • Specialkännedom om hamn- och sjöfartssektorn
 • Kostnadseffektiv och ansvarsfull
 • Naturligt och enkelt samarbete
 • Konfidentiellt

Intresserad? Kontakta oss!

Eija Kanto
Director Advising, Partner
+358 50 521 0807

eija.kanto@wega.fi

Wega
Biskopsporten 10 A
02200 Esbo, Finland