Experttjänster och miljö

Wega erbjuder sina kunder kostnadseffektiva, hållbara och smarta miljölösningar. Vi har specialiserat oss på att stödja våra kunders gröna investeringar och nya affärsmöjligheter i synnerhet inom energi-, sjöfarts- och miljösektorn, där vi har ett gediget kunnande inom LNG, bioenergi och leveranskedjor. Vi hjälper våra kunder att förbereda sin affärsverksamhet på framtida verksamhetssätt och ny reglering.

 

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Utveckling av leveranskedjor
  • Konsultering för rederier
  • Juridisk rådgivning
  • Rådgivning om reglering och förfaranden
  • Kommersiell due diligence
  • Strategier för hållbarhet och klimatförändringen
  • Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ-management)
  • Utsläppskalkyler
  • Socioekonomiska kostnads-nyttoanalyser
  • ENVIRO Maritime-tjänster