Konsultering

Vi genomför avancerade uppdrag som gäller energi, utveckling av affärsverksamheten och miljöfrågor för att lösa våra kunders utmaningar.

Vår marknadsinriktade attityd och vår breda kunskap om energi, sjöfartssektorn och miljöfrågor säkerställer att vi kan utveckla våra kunders affärsverksamhet hållbart och kostnadseffektivt. Vi erbjuder följande tjänster:

Tjänster för stödfinansiering

Vi erbjuder omfattande tjänster för stödfinansiering och projekthantering

Tjänster för stödfinansiering

Konsultering och miljö

Wega erbjuder skräddarsydda tjänster för att stödja sina kundersinvesteringar och nya affärsmöjligheter särskilt inom energi-, sjöfarts- och miljösektorn. Vi har gediget kunnande inom LNG, bioenergi och leveranskedjor.

Konsultering och miljö

ENVIRO Maritime

ENVIRO Maritime är en heltäckande miljöledningstjänst för hamnar. ENVIRO Maritime hjälper dig att uppfylla hamnarnas tillståndskrav och utveckla företagets samhällsansvar sakkunnigt och smidigt.

ENVIRO Maritime

Intresserad? Kontakta oss!


Eija Kanto
Director Advising, Partner
+358 50 521 0807Ilona Kaipainen
Specialist
+358 50 442 2807Aino Rantanen
Senior Specialist
+358 50 304 0918Nora Berg
Specialist
+358 40 728 6855Emmi Huvitus 
Senior Specialist
+358 40 707 8393Veli-Pekka Toiviainen
Senior Specialist, Finance
+358 40 820 8590Eveliina Klemola
Senior Specialist
+358 40 050 5450