Terminaltjänster

Kontakta oss

Vi tar hand om de vardagliga operationerna samt sköter underhåll och utveckling av verksamheten i din terminal på ett nytt sätt som tar miljön i beaktande.

Vårt team erbjuder en unik kombination av kunnande inom olika områden – från energisektorn, sjöfarten och hamnar till miljöexperter. Dessutom har du tillgång till erfarna professionella inom terminalfunktioner. Vi använder moderna, digitala lösningar som stöd för vår verksamhet.

Gör din terminal till den bästa möjliga tillsammans med Wega.

 

Med vårt ”allt är möjligt”-attityd sköter vi om följande saker:

 • vardaglig terminaloperation
 • underhåll
 • utveckling av verksamheten
 • logistikkedjor.

Vi använder digitala lösningar som möjliggör informationsutbyte i realtid samt skapar en synlig verksamhetsstyrning för kunden. Lösningarna säkerställer genomsynlighet, optimerar verksamheten och förkortar ledtider. Vi strävar efter att använda digitalisering även i personalens utbildning.

 

Fördelar

 • Pålitlighet, öppenhet och transparens
 • Digitala lösningar och informationsflöde i realtid som optimerar verksamheten
 • Proaktivt underhåll
 • Kartläggning av utvecklingsbehov samt kostnadseffektiv projektplanering
 • Höga kvalitets-, säkerhets-, och miljömål
 • Professionell och utbildad terminalpersonal tillgänglig dygnet runt

Service koncept

Lagerhållnings verksamhet:

 • lastning och lossning av fartyg
 • lastningar med bil
 • lagring

Underhåll:

 • proaktiva underhållskartläggningar
 • planering, anbudsförfarande och beställningar
 • övervakning

Utveckling:

 • kartläggning av utvecklingsbehov
 • automatisering av system
 • ändamålsenlig och kostnadseffektiv projektplanering
 • utveckling av HSEQ-system
 • kontinuerlig uppföljning, själv bedömning och förbättring av verksamhet

HSEQ

Hamnarnas säkerhets- och miljökunnande är en del av Wegas affärsverksamhet och vi har en stark HSEQ-kultur. Vår praxis motsvarar både myndighetskrav och lagstiftningens krav, och dessutom är vår verksamhet i enlighet med de generella internationella miljö-, kvalitets- och säkerhetssystemen.

Intresserad? Kontakta oss!

Niko Ristikankare
CEO, Partner
+358 50 347 2528

niko.ristikankare@wega.fi

Wega
Piispanportti 10 A
02200 Espoo, Finland

Terminalen i Ingå

Wega driver en oljeterminal i Ingå hamn, där bränslet lagras i underjordiska tankar. I Ingå har det genomförts ett omfattande förnyelseprojekt och i samband med projektet har terminalen moderniserats med hjälp av digitala lösningar och informationsflöde i realtid.

HSEQ-mål för Ingå terminal

Miljömål:

 • Inga oljeutsläpp till mark eller hav
 • Minimering av buller och skakningar
 • Utredning av genererad avfallsmängd

Arbetshälso- och säkerhetsmål:

 • Att skapa en trygg, välmående och olycksfri arbetsmiljö
 • Att säkerställa personalens kunnande genom utbildning och övningar

Kvalitetskrav:

 • Att nå hög kundnöjdhet gällande tjänster samt att vara godkännt av samhället och grannarna
 • Vi vill att vår verksamhet hålls effektiv och lönsam

Vårt team i Ingå terminal


Ville Lehtonen
Terminal Manager
+358 50 440 9960Kristian Olkkola
Terminal OperatorJimi Päivinen
Terminal OperatorRoope Hyväkkä
Terminal Operator